diumenge, 25 de febrer de 2018

EL CORAL O LA VOCACIÓ PER ACOLLIR ALS INFANTS. CASTELLAR DEL VALLÈS

Aprofitava aquest dies freds – que desaconsellen viatjar per Catalunya – per fer un tomb per Castellar del Vallès, retratant alguns dels seus edificis singulars.


Del Coral ens diu https://www.diba.cat/documents/429042/2682ba79-e032-4443-8be5-db84afc45cb1

Edifici de planta baixa i pis entre mitgeres, compost d’un cos alineat al carrer Torras, amb coberta de dues vessants amb carener paral·lel al carrer, i un altre cos alineat a la mitgera nord-est, amb coberta d’un sol vessant. Els dos cossos conformen un pati de planta trapezoïdal, clos per tancat amb reixa a la carretera de Sentmenat.

La façana al carrer Torras es composa amb portal central i tres finestrals dobles a cada costat, modulats per pilastres i capitells de composició jònica. Arcs escarsers amb imposta remarcats per les obertures. Fris amb cornisa i respiralls de decoració floral. Dues petxines emfasitzen els capitells de les pilastres del portal.

La façana interior és de composició similar. La distribució interior n’ha modificat la forma d’alguna obertura.

El cos a nord-est és de composició més senzilla, amb modulació de pilastres i remat amb motius geomètrics.

l’Ajuntament de Castellar del Vallès va adquirir el maig de 1934 l’immoble per un import total de vint-cinc mil pessetes, a fi i efecte de constituir una escola oficial de pàrvuls i guarderia municipal d’infants. Aquesta va ser inaugurada el 23 de setembre de 1934 i va mantenir la seva activitat educativa i de servei a les famílies fins a l’inici de la guerra civil, el juliol de 1936.

En el curs 1978, El Coral va a tornar a estatjar un jardí d’infància que depenia administrativament del grup escolar Emili Carles-Tolrà.
Des del 1978 l’edifici d’El Coral és un centre educatiu dedicat a l’ensenyament del 1r cicle d’educació infantil de 0-3 anys i que a la llar d’infants d’El Coral es concreta amb nens i nenes entre 9 mesos i 3 anys. Actualment i des de setembre de 2007 l’edifici és la seu de la primera llar d’infants municipal.

Autors : Isidre Rusiñol ‘ Borrombó’ i Jaume Puig

Al llarg de la seva existència el local a donat aixopluc a:

la Societat Coral La Llebre

el Cafè-Cinema Mundial.

l’Orfeó Castellarenc.

l’Auxilio Social,

El mercat municipal

Obra Sindical de Educación y Descanso

la Societat Cor Castellarenc

Ràdio Castellar

...

Algunes d’aquestes entitats deixaven testimonis fotogràfics que ens agradaria rebre a l’email coneixercatalunya@gmail.com per afegir a aquest post

Antonio Mora Vergés