divendres, 2 de febrer de 2018

LA CALELLA DE JERONI MARTORELL TERRATS. EL MARESME. CATALUNYA

Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1876 – 1951) va ser l’arquitecte municipal de Calella, lloc d'origen del seu pare, des del 1925 fins a la seva mort el 1951). Està clar que Calella – per bé o per mal – en bona mesura li deu la seva fesomia.


Trobava en diferents llocs referències a les seves obres públiques i privades en aquesta població.

I http://www.diba.cat/es/web/spal/cataleg-fons-jmt Calella:

Església Parroquial de Santa Maria. Ens agradarà rebre dades de la seva activitat a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Rectoria. Ens agradarà rebre dades de la seva activitat a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Altar del Santíssim Sagrament . Ens agradarà rebre dades de la seva activitat a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Escorxador

Mercat . http://jeronimartorell.blogspot.com.es/2017/12/jeroni-martorellmercat-municipal.html

Passeig Marítim . http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1242

II

Jeroni Martorell/Can Dalmau
http://jeronimartorell.blogspot.com.es/2017/12/jeroni-martorellcan-dalmau.html

Jeroni Martorell/Can Marrè
http://jeronimartorell.blogspot.com.es/2017/12/jeroni-martorellcan-marre.html

Jeroni Martorell/Mercat Municipal
http://jeronimartorell.blogspot.com.es/2017/12/jeroni-martorellmercat-municipal.html

Jeroni Martorell/Edifici de les Escoles
http://jeronimartorell.blogspot.com.es/2017/12/jeroni-martorelledifici-de-les-escoles.html

III

Torre d'aigua del mercat (Calella - Maresme) . http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=10953

Passeig de Mar (Calella - Maresme) . http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1242

IV

Escorxador Municipal; construcció noucentista, coetània del mercat i la biblioteca, projectada l'any 1927 per Jeroni Martorell i Terrats, arquitecte municipal de la vila, que ha sofert diverses modificacions i reformes per incrementar-ne la seva capacitat al llarg del temps. Composta per una nau de planta rectangular allargada, acabada amb una coberta a dues aigües amb cavalls de fusta i lluernaris que sobresurten de la mateixa, cal destacar-ne la forma en que s'acaben les finestres, simulant formes corbes d'influència modernista, que es repeteixen a les finestres de la biblioteca, i en el coronament de la façana del mercat; els guardapols són també aquí de ceràmica vidriada de color verd.
https://www.calella.cat/recursos-compartits/arxius/ajuntament-seu-electronica/plans-campanyes-programes/poum-aprovat-definitivament-cataleg/fitxa46.pdf

Fotografia de l’ Enric Fontvila Batalla (enfo)

No trobava ningú a l’ajuntament – trucava a la tarda – que em pugues explicar l’ús actual que té l’edifici. Ens agradarà rebre dades de la seva activitat a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Calella conserva - encara – un important patrimoni històric monumental, pendent en gran part de documentar ; ajudeu-nos en la nostra recerca, feu-ho per la vostra dignitat, per defensar el dret dels vostres fills, nets, besnéts, rebesnéts, .., i per reivindicar la memòria dels vostres pares, avis, besavis , rebesavis, ...

Catalunya us ho agrairà.

Antonio Mora Vergés