dilluns, 27 de febrer de 2017

IN MEMORIAM DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DEL MAR. CALONGE. L’EMPORDANET.

La Nicole Rodríguez té un veritable tresor a la seva pàgina :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890942761148687&set=a.1772421376334160.1073742001.100006989435116&type=3&theater


Vista general del Collet. Sant Antoni de Calonge, 1929 Antoni Gallardo i Garriga AFCEC

Havíem publicat l’any 2011 una crònica del Feliu Añaños i Masllovet en la que s’afirma l’advocació de la capella a Sant Antoni. http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2011/04/ermita-de-santa-maria-o-de-sant-antoni.html

De la lectura del excel•lent treball de l’ Arxivera de la comunitat monàstica de Sant Daniel de Girona, la Germana, Rosalia Samsó: http://www.raco.cat/index.php/EBE/article/viewFile/272268/360472

S’infereix que des de 1360 hi havia un altar de Sant Antoni:

"Havent la Senyora Raimunda de Valmanya, Priora del Monestir de Santa Maria de Mar suplicat a l’Il•lustríssim Senyor Bisbe de Gerona, Berenguer de Cruïlles (Peratallada, 1310 – Barcelona, estiu de 1362) de poder en la Iglésia de dit Monestir construir un altar baix invocació de St. Antoni; lo Senyor Vicari General de dit Senyor Bisbe concedí llicència per a fer-lo i construir-lo en lloc idòneo i decent, ab la condició emperò, que davant dit altar havia perpètuament i de continuo fer cremar una llàntia i dit altar adornar de tovalles, creu, missal i paraments sacerdotals. Consta de dita llicència amb acte fet en Gerona, als 23 desembre de 136
0"

Un document de l’any 1666 ens dóna un detall que no podem passar per alt. L’any 1662 Magí Batlle i Mascort, negociant de Palamós, descendent d’Anton Mascort, va vendre diverses possessions, entre les quals hi havia la casa i capella de Santa Maria del Mar, a Pere Gallart, i ara, passats quatre anys de la venda, li fa algunes concessions.

Se’n conserva l’acta notarial, que, entre altres coses, diu que Pere Gallart ha de pagar un determinat cens a la priora del monestir i comunitat de Santa Maria del Mar, “nunch nuncupatus Almus Antonius.” I, més avall, en un altre fragment de la mateixa acta, escrit en català: “I així mateix és pactat que tots los censos... que per raó del meu mas anomenat Sant Antoni, del qual avui vós, etc". No sabem si hi ha alguna dada més antiga que anomeni Sant Antoni el lloc on estigué situat el priorat de Santa Maria del Mar; si no se n ’ha trobat cap opino que el seu fonament l’hem d’anar a buscar en aquell altar dedicat al sant el llunyà 1360

http://www.monestirs.cat/monst/baemp/bp05mari.htm

http://www.urc.cat/repositorio/doc/Documento_2016_05_25_12_59_10.pdf

En un document turístic es fa referència a l’ermita de Santa Maria del Collet :
http://www.visitpalamos.cat/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Desplegable-BADIABUS-cat-6.pdf

Faig costat a la tesis de que defensa l’advocació de Santa Maria del Mar, llevat sempre de trobar millors arguments que ho desmenteixin.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari: