diumenge, 27 de maig del 2018

CAL MARQUET DE L'ERA. SANT LLORENÇ SAVALL. VALLÈS OCIDENTAL.

El Josep Olivé Escarré ( Sant Llorenç Savall, Vallès Occidental, 2 de maig de 1926), que apareix a la fotografia, m’explicava que a la seva infantesa, aquesta casa, l’Agell i alguna més vivien de les parts que rebien dels masovers i/o arrendataris; la industrialització que convertia Sant Llorenç de Savall en una fàbrica tèxtil – avui aturada -, i el comerç internacional que permetia importar tota mena de queviure a preus irrisoris, portaven a la ruïna més absoluta a aquestes nissagues centenàries.


Llegia que l'origen de la casa es troba al segle XII, està clar però, que va tenir lògicament reformes posteriors. Hi ha diverses inscripcions a les llindes de les obertures de la façana lateral, amb dates corresponents a aquestes reformes (1689, 1692...)

Patrimoni Gencat ens diu; gran edifici de planta quadrangular, format per planta baixa, dos pisos i golfes amb teulada a quatre vessants. A la planta baixa de la façana principal hi ha diverses obertures allindades, de dimensions i distribució irregular, que son el producte de modificacions posteriors. Al primer pis hi ha un balcó corregut de dues obertures i dues petites finestres, una a cada banda. El segon pis es ocupat per quatre petis balcons.

Al pis de les golfes hi ha sis obertures d'arc de mig punt, actualment tapiades en la seva part inferior. Les obertures allindades es troben emmarcades en pedra.

Edifici d’estil pairal, de planta rectangular i tres pisos, va ser catalogat d’interès, per la qual cosa l’Ajuntament l’adquirí al 1996 i en consolidà la teulada, el pati i el jardí està en procés de consolidació.

Actualment, en aquest edifici es troba ubicada la Casa de la Vila de Sant Llorenç Savall.