diumenge, 6 de maig de 2018

MASIA EL GIRBAU. CASTELLAR DEL VALLÈS

Patrimoni Gencat ens diu; masia de planta rectangular que presenta la juxtaposició de diversos elements arquitectònics adossats en diferents etapes d'ampliació i que han afectat tan als àmbits de vivenda (habitacle familiar) com als dedicats a estables i serveis.

Els murs són de factura senzilla, còdols i morter. Les teulades dels cossos adossats són a diferents nivells degut a les depressions del terreny. A la part del darrera es troba un pati que també fa les voltes de corral i que és tancat amb un mur que corre a continuació de les façanes laterals de la casa. Al final del pati, hi ha una construcció, de teulada a un sol aiguavés que s'utilitza per les eines. El Girbau és fonamentalment un habitacle de treballadors agrícoles.

Fotografia de Lourdes Figueras Borrull

https://www.diba.cat/documents/429042/c0059be1-6fcd-45bd-a3ab-a769504eddca
La fitxa de Patrimoni ho amplia força; La primera referència documental d’aquesta masia data de l’any 1376, sota el nom de Plana de Fogars i vinculada a un Bernat de Fogars.

Escriptures datades entre 1474 i 1490 citen a Pere Antic Torrella com el propietari de la masia.

Segons el fogatge de 1553 la masia pren el nom dels seus nous propietaris, els Girbau, i durant algun període la masia serà coneguda com el Girbau de la Plana.

L’any 1578 la masia s’esmentava al registre com a pertanyent al terme de Castellar.

Tenim constància de la pervivència del cognom Girbau fins l’any 1723.

Ja en queden menys per completar el Catàleg de Masies de Castellar del Vallès: http://www.castellarvalles.cat/26440/descriptiu/-256/