divendres, 4 de maig del 2018

DE L’ESCOLA PÚBLICA REPUBLICANA DE LA CREU ALTA ALS EDIFICIS DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL.

https://agora.xtec.cat/ceipcreualta/lescola/historia/

L’any 1931 Sabadell tenia un cens escolar de 8.550 alumnes dels quals només 5.550 estaven matriculats, com a conseqüència d’això 3.000 nens i nenes no podien assistir a l’escola.

Com a solució l’alcalde Magí Marcé Segarra (Vilanova i la Geltrú, 29 d'abril de 1880 - Sabadell, 3 de febrer de 1967) decideix construir tres noves escoles de les quals una d’elles era la Creu Alta situat a la carretera de Prats. El projecte, de l’arquitecte municipal Joaquim Manich i Comerma(1882 - 1976)

La primera pedra es va posar el 5 d’agost de 1935, aprofitant la Festa Major.

Les obres es van iniciar al febrer de 1936 i es van aturar al 1937 com a conseqüència de la manca de recursos econòmics que s’havien de destinar a l’esforç de guerra, això succeïa en un i altre costat , i va ser un dels efectes desitjats pels revoltats feixistes, enemic declarats – aleshores i ara - de que les classes més desafavorides.


L’escola en els primers AÑOS TRIUNFALES

La subsecretària d’Aviació va confiscar l’1 de desembre de 1939 l’edifici de l’escola. Va ser ocupada per soldats i utilitzada com a caserna.

El 14 d’agost de 1941 la regió Aèria va retornar l’edifici de l’escola a l’Ajuntament.

La falta d’habitatges va fer que fessin ús de l’edifici de l’escola els sense sostre generalment nouvinguts i gent d’ètnia gitana. No hi havia ni finestres ni portes i la gent les tapava amb cartrons, fustes i roba.

Per falta de mitjans econòmics, l’Ajuntament va vendre a la “Caixa d’Estalvis de Sabadell” l’edifici de l’escola i l’any 1952 va edificar-hi habitatges i dos petits edificis que es van destinar a una nova escola.

Al maig de 1954 té lloc la inauguració de les vivendes, locals baixos per a comerços i l’escola.

No trobàvem dades de l’autor d’aquests edificis, i atès que la Caixa d’Estalvis de Sabadell desapareixia com a conseqüència de la conxorxa dels poders fàctics per ensulsiar les Caixes Catalanes, i anorrear el sistema de finançament de la classes treballadora, preguem a qui en pugui saber quelcom que ens ho faci saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com


Malgrat que des de sempre el ‘maligne’ ha estat vinculat al sector de la construcció – recordeu els ponts del diable -, pensem que no té cap paper en la construcció d’aquests edificis.