dimarts, 26 de juny de 2018

LA NOUVELLE ÉGLISE DE SANTA MARIA DEL SUNYER D’AGUILAR. GARGALLÀ. MONTMAJOR. EL BERGUEDÀ. CATALUNYA

Ens permetien accedir fins a l’antic nucli d’Aguilar on es troba l’Església que malgrat el que diu damunt la porta qualifiquem com ‘la nouvelle église’; en aquella època la llengua ‘culta’ passava per ser el francès, castellans i anglesos quedaven agermanats en una de les canons populars de Catalunya; a dia d’avui també els francesos – per mèrits propis – poden incorporar-s’hi.

Reprodueixo del Mapa de Patrimoni de Montmajor ; església d'una sola nau amb un petit transsepte marcat i amb el campanar adossat a llevant de planta quadrada i cobert a quatre vessants. Al costat de tramuntana s'aixeca la sagristia de planta quadrada i més baixa que l'església. La façana és orientada a llevant i presenta un òcul petit i una porta adintellada amb la data 1833. La coberta és de dues vessants de teula àrab i amb una creu de ferro al carener de la façana.


L'obra és senzilla sense elements destacables i feta amb aparell força irregular. A l'interior hi ha un retaule senzill d'estil neoclàssic a l'altar, recolzat a una paret policromada amb les imatges de Sant Pere, Sant Pau, els arcàngels Gabriel, Miquel i Rafael i un cavaller a cada banda amb els noms de Celdoni i Ermenter. El retaule és un cos de tres pisos amb pintures emmarcades entre columnes amb diferents imatges religioses, mentre que al centre hi ha una imatge de la Mare de Déu moderna, ja que l'anterior va ser destruïda en el dies foscos que seguien a la sediciño dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern legítim de ka II República, que eld guanyadors qualificaven de durant ‘Guerra Civil’, i la jeràrquica nacional catòlica de ‘Cruzada’. A la dreta hi ha un altre retaule lateral, mentre que el de l'esquerra va ser destruït a la guerra Civil del 1936. Aquest retaule va ser fet al 1853 i representa els sants Roc, Isidre, Sebastià i Ramon, i manté el mateix estil que el de l'altar major. A prop de la porta hi ha una pica d'aigua beneïda de pedra. Es troba al costat de la masia vella del Sunyer d'Aguilar.

Observacions: S'hi celebra missa dos dies a l'any: per Sant Roc què és el patró, i per Sant Ramon, com a record cap a Ramon Sunyer, propietari de la casa del Sunyer que morí al 1994. La clau de l'església és a la masia del Sunyer. Al costat de l'església hi ha la masia cal Planes d'Aguilar, i darrera cal Gep, que són de cal Sunyer d'Aguilar.

Més observacions, en agradarà rebre a l’email coneixrcatalunya@gmail.com imatges del interior, i voldríem tenir confirmació que a l’església de Santa Maria del Sunyers dels Cavallers es continuen duent a terme les cerimònies religioses esmentades en el punt anterior. En la visita que li fèiem el dia 19.06.2018 ens va semblar que és força improbable.


Els cavalls es concentraven al costat del Josep Olive Escarré ( Sant Llorenç Savall, Vallès Occidental, 2 de maig de 1926), sembla que els atreia la seva aura, o la fama que el precedeix en la seva ‘Volta a Catalunya’.

Cap comentari: