dijous, 4 d’abril de 2019

IN MEMORIAM DEL CASTELLDEFELS QUE EL TEMPS S’ENDUGUÉ. EL LLOBREGAT JUSSÀ. CATALUNYA

Tinc família a Castelldefels, arribats però, fa pocs anys, quan la població ja s’ha ‘posat de moda’; a ells, i a moltes més persones se’ls fa difícil imaginar que 100 anys enrere, aquest era un indret considerat insalubre, en el que vivien – no gaire confortablement – menys de 400 persones.

El desembre de l’any 1927 , l’arquitecte Jordi Audet Viñals, retratava una vista parcial de Can Roca de Baix al terme de Castelldefels.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/10/09/pagina-4/33131334/pdf.html?search=Jorge%20Audet%20Vi%C3%B1als

http://www.cambrils.cat/arxiu/fitxers/documents/documents-amcam/llistat-de-les-persones-que-van-morir-a-l-hospital-de-sang-de-cambrils-i-van-ser-enterrades-a-cambrils

Ens falten MOLTES fotografies dels arquitecte catalans: http://www.epdlp.com/paisq.php?pais=Espa%F1a

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/99683-145641-1-PB%20(1).pdf

http://www.castelldefels.org/fitxers/cultura/Can%20Roca%20del%20Baix.htm

Masia d’estructura irregular producte de nombroses reformes amb enderrocs i afegitons. Al cos més antic d’edificació hi ha portes i finestres amb ampits, brancals i llindes esculpides d’una sola peça de marès vermella, Del mateix material són els angles de la torre de defensa quadrada, llurs finestres i els dos matacans de les façanes llevant i ponent. La torre que separa la part més antiga de la masia de la més moderna situada a migdia té una coberta inclinada afegida que desvirtua el seu acabat.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=18129

Masia articulada al voltant d'una torre de defensa. La seva fesomia actual és el resultat dels diferents afegits construïts al llarg dels segles.

La torre, de planta quadrada i quatre alçades, està coronada per una coberta inclinada a una aigua afegida modernament. Està dotada de dos matacans, un a ponent i un a llevant. Aquest últim ha esdevingut amb el temps un petit balcó. La façana principal presenta unes obertures amb decoració senzilla, d'estil tardo-gòtic, amb ampits, brancals i llindes esculpides d'una sola peça de marès rogenc. L'accés a la torre es trobava a ponent, a l'altura del primer pis.

Els cosos que formen la masia van ser construïts en diferents èpoques, sent els més antics (s. XVI) els situats al nord i els més moderns (s. XVIII-XIX) els que donen al c/ Bisbe Urquinaona. L'accés principal es situa a llevant, està conformat per un gran portal d'arc rebaixat i dóna accés a la part més antiga de la masia, la qual conserva encara obertures de similars característiques a les de la torre. La façana sud presenta dues grans arcades en planta baixa, actualment tapiades, i cinc finestrals d'arc rebaixat a la planta noble, dels quals els dos de l'esquerra són els més antics. Les altres dues façanes resten amagades per construccions posteriors.

A Castelldefels s’ha fet una ‘ excel·lent’ feina destructiva en matèria de patrimoni històric immoble, això com ens recorda l’inefable Joan Tardà i Coma (Cornellà de Llobregat, 26 de setembre del 1953) ‘ algú ho havia de dir’.

Cap comentari: