dimecres, 24 de juliol de 2019

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA DE RIUCORB. TRADICIÓ I INNOVACIÓ. CONCA DE BARBERÀ, TARRAGONA

Llegia a Patrimoni Gencat ; el balneari s'estén al llarg del riu Corb, i va ésser fundat per Mn. Miquel Piera i Martí, arrel d'una visita per prendre les aigües ja conegudes des de mitjans del S. XIX (1850), que conjuntament amb son germà Antoni Piera són els impulsors de l'establiment. http://canfarinetes.blogspot.com/2010/09/miquel-piera-i-marti.html

L'any 1901 es projecta i construeix el balneari i comença a funcionar amb gran concurrència de públic per tal de gaudir de les noves instal·lacions de dutxes, polvoritzacions, dutxes de vapor, etc. Paral·lelament es procedeix a la plantació del gran parc, la seva ordenació donava suport a les altres construccions posteriors i implantació de serveis públics.

Ens agradarà tenir noticia a l'email coneixercatalunya@gmail.com dels mestres d'obres i/o arquitectes que edificaven aquest meravellós conjunts d'edificis

Entre 1913-1916 es fa la nova carretera d'accés, es construeix el pont actual i es construeixen nous xalets a la urbanització (xalet Verge de Montserrat, xalet del jardí...). Una segona etapa del balneari (1921-36) on es basteix un nou cos d'edifici, es modernitzen les sales d'hidroteràpia,fa tenir una nova embranzida en les obres de construcció de nous xalets i hotels.

Desprès del parèntesi de la guerra l'any 1944 es posen en servei els nous xalets (Sant Miquel, La Salut, del Carme, Santa Teresa....), es millora la instal·lació de captació i subministrament d'aigua corrent.

La darrera d'aigua del balneari ve marcada per un descens en l'ocupació i ús de les instal·lacions en els anys 60, que s'ha recuperat en els darrers anys.

L'edifici es construí seguint una estètica historicista de caràcter eclèctic. Molts elements evoquen l'arquitectura medieval, com la galeria amb arcs de mig punt. També presenta finestres esqueixades amb llancetes, de reminiscència gòtica, així com algunes obertures en forma d'espitllera.

Una edificació en forma de H, resultat de diverses ampliacions, acull les instal·lacions del balneari, restaurant, cuines, instal·lacions hidroteràpiques, etc.

A destacar el conjunt format pels xalets, l'hotel Regina, el parc del Balneari, amb una petita presa, etc. tot això integrat en un ambient natural ben interessant.

Fundat per Mn. Miquel Piera Martí (1 de novembre de 1854 + 8 d'agost de 1936) arran d'una visita per prendre les aigües conegudes des del Segle . XIX (1850).

El 1901 projecte i construcció del balneari, inici de la urbanització de xalets.

Entre 1913 - 1916 nova carretera d'accés, construcció del pont actual i creixement de la urbanització. El 1929 renovació de les instal·lacions hidroteràpiques i ampliació de l'edifici.

Els anys 1941, 1951, 1961 reformes projectades per Josep Maria Ribas i Casas (Barcelona, 1899 - Montornès del Vallès, 1959),Josep Maria Soteras i Mauri (Barcelona, 1907-1989) i Joan Sellés Antonietti, nét de Francesc de Paula Sellés i Vilaró ( Calella 1860, + 27 d'agost de 1954.

Tenim amb el Balneari de Vallfogona, i amb la Vall del Corb una llarga relació :
http://relatsencatala.cat/relat/vallfogona-de-riucorb-s-p-a-salus-per-aqua/1015735
http://www.guimera.info/wordpress/coneixer/?p=718
https://coneixercatalunya.blogspot.com/2009/05/presentacio-de-valldelcorbinfo-la-web.html

En la nostre darrere visita,teníem ocasió de veure les obres quasi acabades de la nova piscina que entrarà en servei dins del proper més d'agost.
A Vallfogona des de sempre s'ha fet salut amb l'aigua gaudint alhora de vida.

Aquam vitae celebrantes sanitatem