dijous, 20 de febrer de 2020

IN MEMORIAM DE L’ESCOLA D’AGRICULTURA DE BARCELONA.

Havíem endegat la recerca dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la dictadura franquista, en la recerca en tot moment, hem comptat amb l’entusiasme i la col·laboració del Valentí Pons Toujouse , autor del bloc MODERISME http://vptmod.blogspot.com/ que em feia arribar la imatge de l’Escola de Barcelona, i la informació de l’autoria del projecte per Bonaventura Conill i Montobbio (Barcelona, 1876 – 1946) , arquitecte Municipal d’Horta, i de la posterior ampliació per l’arquitecte Joan Rubió i Bellver ( Reus, 24 d'abril de 1870 + Barcelona, 30 de novembre de 1952).


Llegia a ; https://esab.upc.edu/ca/escola/historia/historia-esab

L'any 1911 el President de la Diputació Provincial de Barcelona, el gran patrici Enric Prat de la Riba Sarrà (Castellterçol, Moianès, 29 de novembre de 1870 - 1 d'agost de 1917) , va promoure la creació de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i l'onze de juliol d'aquell any es va aprovar el dictamen corresponent. El 25 d'octubre següent s'establí el Patronat que havia de regir l'Escola. El Sr. Manuel Raventós Domènech (Sant Sadurní d'Anoia, 8 de setembre de 1862 - Barcelona, 10 de gener de 1930) , hereu de la finca can Codorniu i director de l'Institut Català de Sant Isidre, fou el primer director de l'Escola.

L'ESAB es va instal·lar en un nou edifici de la fàbrica Batlló , projectat per l’arquitecte Bonaventura Conill i Montobbio (Barcelona, 1876 – 1946) , Arquitectes, i Municipal d’Hort, ampliada posteriorment per l’arquitecte Joan Rubió i Bellver ( Reus, 24 d'abril de 1870 + Barcelona, 30 de novembre de 1952), on disposava de 10 hectàrees de camps d'experimentació en els terrenys que l'envoltaven.

El primer curs lectiu fou el de 1912 a 1913 amb set alumnes ingressats.

Actualment, el recinte de l'Escola Industrial de Barcelona.

Pel que fa als objectius, l'Escola tenia una doble finalitat: per una banda, formar bons agricultors d'una manera científica i pràctica i, per l'altra, ser un centre d'investigació per solucionar els problemes que les necessitats agrícoles nacionals presentaven.

Per al compliment del primer objectiu, l'escola oferia als alumnes una instrucció basada en la familiarització immediata i personal en els diversos principis, elements i tècnica de la producció agrària. Aquesta instrucció anirà encaminada principalment a desenvolupar la iniciativa i l'activitat individuals. Amb els coneixements que van adquirint i el foment de la seva posada en pràctica, l'Escola espera que els seus graduats es vagin obrint pas pertot arreu i puguin competir ventatjosament amb graduats d'escoles similars, tot i que el seu títol no sigui reconegut estatalment.

A l'ESAB es van impartir tres graus: Grau Elemental de Tècnic Agrícola (4 semestres), Grau Superior d'Enginyer Agrícola (8 semestres) i un Grau Complementari de Professor d'Agricultura (amb un mínim d'un any d'investigació experimental).

Els plans d'estudis de l'ESAB el 1912 es caracteritzaven per la seva modernitat, pel que fa a les necessitats reals de l'agricultura catalana, i per la seva eficiència en relació a l'elevada qualificació del professorat i a la programació temporal de les activitats formatives. L'any escolar estava dividit en semestres. Per accedir a l'Escola calia haver complert els 16 anys i aprovar un examen d'admissió, que es podia cursar durant dos semestres a la mateixa Escola.

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/bonaventura-conill-i-montobbio

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Rubi%C3%B3_i_Bellver

Cap comentari: