dissabte, 2 de maig del 2009

SANT SADURNÍ DE COLLSABADELL. LLINARS DEL VALLÈS
Arribàvem davant aquesta antiga parròquia més per la nostra intuïció que per la senyalització inexistent.

L’únic element que us pot donar una pista és l’esvelta torre visible des de molt lluny per damunt de les capçades dels arbres.

Dades d’interes :

L’antiga del terme de Sant Sadurní de Collsabadell, es troba uns dos quilòmetres a l'E de la població de Llinars, situada a 240 m d'altitud, a l'esquerra de la riera de Mogent, en els vessants de la serra del Corredor. La seva feligresia és d'uns 300 habitants. El 1421 tenia 9 famílies i 14 el 1553.

El lloc de Collum de Sabadello és esmentat el 998 i la seva parròquia de Sant Sadurní fou cedida el 1041 pel bisbe Guislabert a la canònica de Barcelona. El 1097 hi hagué algunes usurpacions de béns que acabaren amb restitucions del anys 1110 i 1124. El 1130 es consagrà una nova església.


L'edifici actual es basa en l'església romànica del segle XII, ampliada amb un presbiteri rectangular i capelles laterals dels segles XVI i XVII. La del Roser, de sota el campanar, existia el 1573, i la de davant, amb cúpula, sobre cornisa, es va fer el 1640. Les altres són més tardanes, especialment la capella del Santíssim, feta al principi del segle actual. L'any 1972, en unes excavacions fetes sota el presbiteri, es van descobrir els fonaments de l'absis romànic primitiu, ara visible. La silueta d'aquesta església és típica pel seu esvelt campanar, de tres cossos, el superior de bon carreu, amb llargues finestres per a campanes, que té a sobre un cos de construcció el qual acaba amb merlets i unes boniques gàrgoles als quatre angles. Té adossada com una mitja torre rodona per on puja fins al segon cos una escala de cargol.

Des del segle XIV tenia els altars de Sant Miquel i de Sant Martí que fan suposar l'existència d'absidioles laterals. De la destrucció del 1936 es van poder salvar alguns retaules, com el del Roser i part dels de Sant Isidre i la Bona Sort, com també algunes peces d'orfebreria dels segles XVII-XIX.

La casa rectoral, que fa costat a l'església, és un edifici construït al segle XVI.

La seva feligresia té com a masos més antics i tradicionals Can Prat, proper a l'església, refet a la fi del segle passat amb façana de capçalera i dues torretes, Can Colomer, proper a l'autopista, de grans proporcions i amb una lliça tancada per dues edificacions a manera de torres modernes, Ca n'Esteper, amb un gran arc rodó a l'entrada, Can Reverter i Can Mainou, a la part baixa, i enfilats a la muntanya Can Gener, Can Móra la Fredera i Freginals