dissabte, 15 de maig del 2010

DE LA TORRE AL CASTELL DE LA TORRE DE CLARAMUNT. ANOIA

Anàvem el Feliu Añaños i Masllovet i l’Antonio Mora Vergés fins al municipi de la Torre de Claramunt, volíem recollir imatges – si més no – del Castell gòtic que senyoreja aquesta població de l’Anoia.


El topònim deriva clarament de la primitiva torre de guaita, que fou erigida a la fi del segle XI en un dels extrems del terme del castell de Claramunt; tenia la funció d’exercir el control de la vall de la riera de Carme i del camí cap al Penedès.


Algunes dades d’interès :


Entre els segles X i XIII els senyors de Claramunt residiren al castell de la Pobla [ de Claramunt ] , a començament del segle XIV, en vendre’s el castell al vescomte de Cardona (1306), es traslladaren definitivament al castell de la Torre; al 1318 Berenguer de Claramunt vengué el castell de la Torre al vescomte de Cardona, passant des d’aquest moment a ser-ne únicament castlans.


Al segle XV constava de presó, estable, cuina, pastador, celler, saleta, tres cambres, una recambra i golfes. El 1561, data que figura a la clau del portal adovellat del pati, Joan de Claramunt convertí el castell en un espaiós casal fortificat, que correspon a l’edifici actual, de planta baixa i tres pisos. Les finestres, amb llindes de pedra, són rectangulars i el portal d’entrada adovellat, damunt del qual hi figura l’escut nobiliari dels Claramunt (pujol floronat), que també figura en un angle exterior del castell. Altres escuts repartits pel pati del castell i la sala major presenten els senyals heràldics dels senyors posteriors: Espuny, Agulló, Pinós i Sentmenat. El conjunt es rematat per acabats en forma de dents a mena de merlets.


Ens expliquen – no podem accedir a l’interior de l’edifici – que el castell de la Torre de Claramunt conserva un important arxiu privat de pergamins, lligalls i llibres amb documentació de les cases nobles dels Claramunt (segles XI-XVII), dels marquesos de Gironella (segles XVIII-XIX), dels marquesos de Villa-Palma (segles XIX-XX) i de les cases baronials dels Ribera, Espuny, Sentmenat, Agulló i Pinós. També s’hi troben dispenses matrimonials, butlles i llicències atorgades pels papes (Climent XI, Climent XII, Pau III, Pius V, Gregori XIII, Innocenci XI i Pius VI) i declaracions de noblesa i comunicacions personals i polítiques signades pels reis (Felip III, Carles II, Maria-Lluïsa d’Orleans, Felip V, Carles III, Carles IV i Ferran VII).


El pas de Torre a Castell, malgrat ser habitual, no s’ha produït sempre, ni a tot arreu; hi ha constància d’una torre a Vilanova d’Espoia, que va estar enderrocada a darreries del segle XX.


© Antonio Mora Vergés