dimarts, 18 de maig del 2010

LA TORRE MARIMON. TERME DE CALDES DE MONTBUI

Les primeres referències d’aquesta finca les trobem al segle XVI, quan un membre de la família Marimón, de Caldes, es va casar amb la pubilla dels posseïdors d'aquesta finca.

La singular torre que dona nom a la propietat és una reconstrucció de la primitiva que hom pensa exercia funcions de guaita i bada.

La finca Torre Marimon, és propietat de la Diputació de Barcelona, té una extensió de 115 ha situades al terme municipal de Caldes de Montbui.

Fou adquirida l'any 1923 per la Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència de Puig i Cadafalch, amb la finalitat d'ubicar-hi l'Escola d'Agricultura de Barcelona que ha de ser traslladada a causa de l'obertura de l'avinguda Diagonal.

Immediatament després de la compra del nou recinte, l'Escola d'Agricultura 'Granja Model Experimental' hi inicia els seus cursos.

L'any 1929 l'escola rep la visita del rei Alfons XIII. Les obres de construcció del complex arquitectònic s'inicien l'any 1927 i finalitzen quatre anys més tard, l'any 1931.

Un cop acabada la guerra civil espanyola, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona torna a la ciutat comtal, a l'antiga fàbrica Can Batlló, actual recinte de l'Escola Industrial, al carrer del Comte d'Urgell, i passa a dependre de la Diputació de Barcelona.

Els terrenys agrícoles de Torre Marimon es converteixen en els camps de pràctiques de l'Escola Superior d'Agricultura. El recinte, a més, acull l'Escola de Capatassos Agrícoles que funciona fins l'any 1980 i que, en règim d'internat, alberga 80 alumnes.

A partir del 1980, s'imparteixen cursos de Formació Professional Agrària però l'any 1996 cessen totes les activitats acadèmiques a la finca.

La referència de Torre Marimon en els àmbits de la recerca agrària i l'educació ambiental continua encara vigent a les comarques vallesanes. En són els seus objectius immediats potenciar aquestes activitats tot fent-les compatibles amb l'ús públic de la finca com a lloc de gaudi i trobada dels visitants dels municipis veïns.

La torre Marimon dona avui aixopluc al IRTA, un institut de recerca de la Generalitat de Catalunya , inscrit en el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, regulat per la Llei 04/2009 del 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.Per enlloc he trobat cap referència a l’advocació a que es va dedicar l’ermita de la propietat. Agrairé la tramesa d’aquesta informació a qui la sàpiga a coneixercatalunya@gmail.com

© Antonio Mora Vergés