divendres, 27 de febrer del 2015

CAL BORRASSET o CASA BORRÁS. IGUALADA. L’ANOIA

Retratava al Josep Olivé Escarré, davant aquest magnífic edifici que ocupa el xamfrà passeig Verdaguer amb carrer de Santa Caterina.


La descripció tècnica ens diu ; construcció de planta baixa d'utilització comercial i un pis de vivenda. La característica fonamental de la façana és, en primer lloc, el joc de les obertures. Estructura de llinda esglaonada a les finestres i les portes amb arc escarser, de totxo. Les finestres, resseguides amb un trencaaigües de la mateixa estructura. L'edifici està coronat amb un frontó esglaonat, que amaga una teulada a dues aigües. En segona lloc, el joc de colors com a altre element decoratiu, el blanc de l'estucat de fons i el vermell del totxo dels arcs.

El propietari-promotor va ser la firma comercial "Valls y Borràs", que treballava en la comercialització de gra, i l’arquitecte encarregat fou Josep Pausas i Coll, arquitecte municipal d’Igualada, que va morir el 13 d’agost de 1928, amb només 56 anys, podem consignar doncs, 1872 com l’any de naixement ( 1872-1928).
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1928/10/09/pagina-2/33208435/pdf.html?search=Jose%20Pausas%20Coll.

La construcció es dugué a terme els anys 1916-1917

Espero que ben aviat es modifiqui l’entrada d’aquest arquitecte a la wikipedia.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com