dimecres, 11 de febrer del 2015

EL PALAU BORRÁS A LA RIERA DE GAIÀ. EL TARRAGONÈS. CATALUNYA

Retratava – amb força dificultat - la dita ‘casa Borràs’, que amb justícia s’hauria d’anomenar ‘ - i nosaltres així ho fem - palau Borràs’.


Des de fora té certes formes que fan pensar en una fortalesa. Els seus murs quasi toquen els de l'església i les seves proporcions són una mica irregulars i s'estenen al llarg de tot el carrer Major. A la façana podem observar dues portes d'accés cobertes amb llindes arquitravades. Al pis noble hi ha artístiques finestres i una petita galeria correguda que està coronada per una torre molt airosa. També a la façana podem observar un escut nobiliari.


Blasó dels Borràs de la Riera de Gaià :
http://www.armoria.info/libro_de_armoria/BORR%C1S.html

Referències al Marquès de la Bàrcena a la Riera de Gaià :
file:///C:/Users/Antonio/Downloads/166969-347594-1-PB.pdf

Llegia a la fitxa tècnica, és urgent la recuperació de la casa per al poble ja que l'estat de conservació general és deficient.

La Riera de Gaià, ha de valorar curosament les seves possibilitats econòmiques abans de fer-se càrrec d’un edifici que li atorgaria pocs beneficis - tant específicament econòmics, com socials i/o culturals -, i una despesa constant que laminaria el seu estat financer de forma permanent.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com