dissabte, 11 d’abril del 2015

CASA DEL DOCTOR VINYES. ANGLÈS. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Retratava la casa de número , 6 del carrer del Castell, d’Anglès, a la comarca de la Selva.


Es tracta d'un edifici de planta irregular que consta de planta baixa, primer pis i altell. Tot i que s'observen diversos nivells de cobertes, en essència l'immoble està cobert per una teulada a dues aigües de vessants a façana. Destacar en aquest sector la presència d'un ràfec molt accentuat, el qual sobresurt i emergeix bastant respecte la façana. L'immoble es troba clarament associat als postulats noucentistes com així ho acrediten diverses solucions formals i ornamentals repartides especialment per tota la façana principal: des de les mènsules de pedra les quals sobresurten del mur i que contenen tant el nom de l'edifici com motius pisciformes; passant per la creació de nombrosos jocs estético-visuals mitjançant la combinació de diversos elements com ara el cromatisme verd- que trenquen la uniformitat de l'arrebossat; fins a arribar al gust per les formes ondulades i corbades de les finestres.


Rafael Masó i Valentí (Girona, 16 d'agost de 1880 - 13 de juliol de 1935), en va ser l’autor.

Sou pregats de fer-nos arribar les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com