dilluns, 6 d’abril del 2015

LA NOUVELLE CHAPELLE DE SANT SEBASTIÀ D’ALMENAR. EL SEGRIÀ. LLEIDA. CATALUNYA

El Joan Majos Salvia em feia arribar una imatge de la ‘ nova’ ermita de Sant Sebastià, excels patró d’Almenar a la comarca del Segrià.


La biografia d’aquest sant apunta que va morir màrtir durant la persecució de Dioclecià ocorreguda l’any 303 essent mort a causa de nombroses sagetes i fuetades llençades contra el seu cos . La importància que se li va donar, des de temps antics, li venia per la seva qualitat d’esser un dels sants protectors contra la pesta.


Les societats occidentals van conviure, especialment des de l’edat mitjana, amb successives afeccions generals que van malmetre les poblacions. La pandèmia de 1348, coneguda com la Pesta Negra, va causar efectes de nivell universal i de forma directa a Catalunya. Les xifres de referència local indiquen que un terç de la població almenarenca, per posar un exemple, va morir .

Fins a la centúria dissetena la pesta va esdevenir endèmica i rebrotava cada deu anys amb certa força.

La descripció tècnica ens diu , ermita d'una sola nau feta amb un aparell de carreus de pedra irregulars. La coberta és de teula a doble vessant i té un petit campanar d'espadanya. L'accés a l'interior es fa mitjançant una porta d'arc escarser amb un guardapols al damunt. Per sobre de la porta hi ha un ull de bou. Als laterals de l'edifici hi ha unes pilastres que fan de contraforts. En un costat s'aprecia una finestra tapiada i un sortint que pot correspondre a una capella interior. A la llinda de la porta hi ha la data 1812, mentre que la data inscrita a l'escut no es pot llegir. A l'interior es conserva un retaule i dos altars.

Li demanava imatges del runam de Sant Sebastià el Vell, al Tossal de les Forques, documentada almenys des de l’any 1495, i que s’enrunava quan les condicions higièniques allunyaven definitivament la pesta d’aquestes contrades.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com