divendres, 23 de desembre de 2016

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ SESSERRES.CABANELLES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA

Cabanelles, té un terme de 55,62 km², i una població a darreries de l’any 2014 de 243 habitants, no està lluny de Besalú o de Figueres, poblacions de gran importància històrica. Visitar Cabanelles és molt gratificant, ja que el poble té molts elements d’interès, entre molts altres :

Església parroquial de Santa Coloma de Cabanelles
Sant Miquel de la Cirera
Església Sant Romà de Casamor
Església parroquial de Sant Llorenç d’Espinavessa
Església de Santa Maria de l'Estela
Església de Sant Cristòfol i masia Cal Magre, o Mas Sant Cristòfol
Església de Sant Martí de Queixàs
Ermita de Sant Benet, o ermita del Mas Castenys
Església de Sant Mateu de Vilademires
Edifici de l’ajuntament i antigues escoles a Cabanelles
Edifici de les antigues escoles d'Espinavessa
L'alzina de Cabanelles

De l’església de Església de Sant Martí Sesserres, ens diu patrimoni Gencat que és un edifici d'una sola nau amb absis semicircular orientat a llevant. La nau està coberta amb volta de canó seguit de perfil apuntat, mentre que l'absis està cobert amb volta ametllada i obert a la nau mitjançant un doble arc triomfal apuntat. Les voltes arrenquen d'una senzilla motllura que recorre el perímetre interior del temple i també l'extradós de les finestres de la nau. Les tres finestres del mur de migdia i la del fons de l'absis són de mig punt i doble esqueixada, força esveltes. La sagristia, probablement oberta en posterioritat, està situada al costat de migdia de l'absis i el cor, situat als peus de la nau, se sosté amb un arc carpanell. La façana principal, orientada a ponent, presenta un portal d'accés format per quatre arcs de mig punt en gradació decreixent, amb llinda i timpà llisos en origen, tot i que actualment presenten creus pintades de color vermell. La porta en sí està forrada amb una planxa de ferro gravada amb la llegenda "SERRA ME FE 23 ABRIL DE 1842". Damunt aquesta obertura, una rosassa circular va substituir la primitiva finestra de les mateixes característiques que les anteriors. A l'angle nord-oest de l'església hi ha el campanar de torre, de construcció posterior, planta quadrada i coberta de pavelló, amb els finestrals de mig punt. Cal destacar que exteriorment, l'absis fou ornamentat amb un ràfec sostingut per un fris de mènsules decorades amb boles. En una d'elles hi ha esculpits un petit cap humà.La construcció està bastida amb un parament de carreus de pedra ben escairats, tot i que actualment en algunes zones es troben erosionats, disposats en filades regulars. La sagristia és de pedra desbastada disposada en filades, regularitzades mitjançant fragments de maons. Per últim especificar que sobre la testera oriental de la nau hi ha les restes d'una creu de pedra.

L'església de Sant Martí Sesserres apareix mencionada l'any 1031 quan pertanyia a Lladó.

Sembla, però, que ja existia l'any 922 com a possessió de la seu de Girona, situada al comtat de Besalú. L'any 1204, Dalmau de Creixell i la seva mare, Berenguera, van cedir la senyoria feudal de la parròquia al priorat de Lladó. Encara que existeixen aquests documents anteriors, l'obra actual data dels segles XII-XIII. El campanar és una obra molt posterior al romànic, i data probablement dels segles XVII-XVIII.

El fossar acarona l’edifici, tampoc aquí els ‘efluvis perniciosos’ que esgrimia Carles III, han causat cap mal.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail., ‘posar en valor’ el patrimoni històric i/o artístic que es conserva – encara – al nostre país, és feina de TOTS ELS CATALANS.


Agrairem la tramesa d'imatges dels edificis escolars anteriors a la dictadura franquista de Cabanelles i Espinavessa a l'email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari: