diumenge, 9 de juny de 2019

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ DE BASTURS. ISONA I CONCA DELLA. PALLARS JUSSÀ. LLEIDA. CATALUNYA

El Josep Vives Domingo publica unes fotografies – esplèndides com totes les seves – de l’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ DE BASTURS, de la que ens diu Patrimoni Gencat; edifici d'una nau i absis semicircular, més l'afegit d'una capella al mur sud. Absis amb finestra. A ponent, portal format per un arc de mig punt amb dovelles que formen una arquivolta (pintat blau cel). Damunt hi ha un ull de bou esqueixat. Campanar de cadireta de dos ulls de mig punt. Murs de carreus de pedra i coberta de llosa del país i teula àrab.La primera notícia documental relacionada amb Basturs la trobem en un document de l'any 1055 en què Ramon V comte de Pallars ven a Arnau Mir de Tost el castell de Basturs. Sabem que el monestir de Gerri tingué diverses propietats a la zona tal i com es desprèn d'un document del 1104 en que l'abat Ponç cedeix una terra la lloc de Basturç a Miró de Basturs, a canvi de la quarta part dels fruits i del delme. Aquestes terres devien correspondre a les confirmades com a possessió del monestir de la butlla del papa Alexandre III, de l'any 1164.

L'església com a tal figura a la dècima papal del 1280, dins el deganat de Tremp, on se'ns parla de capellà de Bescurç.

També l'església fou visitada pels delegats de l'arquebisbe de Tarragona en el seu recorregut per les esglésies parroquials de l'ardiaconat de Tremp l'any 1314.

Sabem que, vers l'any 1526 n'era rector Maties Canals i que, segons la visita pastoral portada a terme el 1758, l'església es trobava en bon estat.

L'església ha mantingut el culte fins a l'actualitat, en dependència a l'església de Santa Maria d’Isona.

(text procedent de l'expedient de declaració de BCIL)
Tenim pendents mols edificis històrics dels Pallars, esglésies, escoles,..., sou pregats de fer-nos-en arribar imatges i dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com

El Pallars, Lleida, Catalunya i el món us ho agrairan.

Cap comentari: