dimarts, 25 de juny de 2019

IN MEMORIAM DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, LES ESCOLES ELEMENTALS, EL JUTJAT DE PAU I EL DISPENSARI DE BADALONA.

Recuperava una imatge del període 1900-1920; el cens de Badalona l’any 1900 era de 19.240 ànimes.


Patrimoni Gencat
ens diu que és un dels primers edificis públics de la ciutat vuitcentista en expansió, té una planta baixa i tres pisos.

El comentari ‘la façana té ecos del neoromànic d'Elies Rogent Amat (Barcelona 18 de juliol de 1821 + Barcelona 21 de febrer de 1897), visibles en l'ús d'arcs de mig punt i motllures en funció de guardapols’, em sembla un xic pedant

Està flanquejada per columnes corínties de fust estucat imitant carreus rústics. Hi destaca el saló de Sessions.

El 1859 es decideix construir el nou local, que substitueix el que es trobava a la plaça de la Constitució, al Dalt de la Vila.

Fou concebut per l’arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano (Múrcia, 22 de gener de 1828 - Barcelona, 16 de maig de 1901),arquitecte municipal de Badalona, i va hostatjar també altres dependències (escola elemental, jutjat municipal, dispensari...) avui traslladades.


Aquest edifici fou reformat interiorment el 1924. No consta qui en va ser l’autor http://geoportal.badalona.cat/badalona/Doc/E-1.pdf


El cens a darreries de l’any 2.018 era de 217.741 persones.

Cap comentari: