dilluns, 6 de gener del 2020

LA TORRE DEL PORT O DEL BARRI DE LA MARINA. CAMBRILS. CAMP JUSSÀ DE TARRAGONA

Fèiem el Pere Albert Carreño, el Juan Navazo Montero i l’Antonio Mora Vergés, una sortida que ens duria fins a la comarca del Camp jussà de Tarragona, concretament a la Vila marinera de Cambrils, on retratàvem la Torre del port.

Fotografia. Pere Albert Carreño

Patrimoni Gencat ens explica com es va dur a terme el seu aixecament; degut a d’inseguretat de la costa, l'ajuntament o Consell de Cambrils acordà, el dia 6 d'abril de 1663, llogar dos homes per a vigilar l'areny que va des de la punta de l'Esquirol fins a la Lllosa, "per lo perill dels moros que ja".

El 30 de desembre de l'any següent, s'acordà construir una torre al barri de pescadors, en la qual hi treballaren tots els veïns per torn, imposant-se a més, el tribut d'un ral per cent a cada barca o "llaut", tan de Cambrils com foraster, fós de pesca com de tràfec, que arribés a la platja, amb una pena de 10 rals en cas d'incompliment. Més endavant, el canonge de Barcelona, Andreu Foix, fou autoritzat per a rebre en nom del Consell una peca d'artilleria per a la seva defensa.

L'any 1894, i a causa de la llei de desmonetització, la torre fou incloïda en la venda de bens de l'estat, amb el numero de registre 1643, subhastant-se el 10 d'agost, adquirint-la Josep Ribot, de Barcelona, segons l'escriptura donada el 22 de setembre a Tarragona. A darreries de segle XIX encara persistia per part del REINO el mal costum, o ‘mal ús ‘ si això ho voleu dir de vendre’s propietats que no li pertanyen.


L'any 1887 foren enderrocades unes escales d'obra que comunicaven amb la porta, situada a la part superior, mitjançant un pont llevadís. El senyor Ribot portà a terme obres de restauració a la part superior abans d'acabar el segle, però l'any 1945 s'hi afegí un cos superior concèntric, cobert amb teulada.

L'Ajuntament de Cambrils adquirí la torre l'any 1993 i a partir de 1995 s'han dut a terme diverses obres de rehabilitació

Quan a la descripció ens diu ; Torre de planta circular, amb la part inferior atalusada. Obra de paredat amb reforços de carreus de soldó en la part baixa. Té uns 10 m. de diàmetre i uns 12 m. d'alçada. La part superior ha estat molt transformada, fins a tenir la seva configuració actual, imitant un far, construïda amb maons. Interior bastant transformat, serveix d'habitatge i magatzem. A mitja alçada, en la part que dóna al port, modernament s'obrí una finestra-balcó. Abans de 1940 estava emmerletada en la part superior.


Amb el pretext del ‘progres’ primer la dictadura franquista, i després la ‘ democraciola’, permetien la destrucció i/o ‘transformació’ de bona part del patrimoni històric de Catalunya.

http://www.elpuntavui.cat/article/148506-lalbum-de-fotos-dels-dolsa.html

http://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/09/el-psito-de-cambrils.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/09/llocs-encisadors-que-ja-no-existeixen.html