dilluns, 14 de setembre del 2020

LA CASA DEL DR. AGUSTÍ FURRIOLS A LA GARRIGA. VALLÈS ORIENTAL

 

Que la Garriga és “ territori Raspall” ,  tothom ho té coll avall, valgui  el vers apariat sorgit de forma impensada.

També però, deixaven petjada a la Garriga altres grans arquitectes , com Josep Puig i Cadafalch  (Mataró, el Maresme, 17 d'octubre de 1867 – Barcelona, 23 de desembre de 1956), amb arrels familiars a Castellar del Vallès, la seva mare havia nascut al mas homònim, dit tambéCatafau.

Josep Puig i Cadafalch   va ser l’autor de la  casa del Dr. Agustí Furriols , construïda en el període 1902/03 al  Carrer de la Carrerada, 1.  Ens agradarà tenir noticies del cognom matern i del lloc i data del promotor a l’email castellardiari@gmail.com

La Casa d’estiueig, obra única a la Garriga d’aquest arquitecte és un edifici  de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb una important barbacana de bigues de fusta tallades que sosté rajoles pintades. Del carener sobresurten dos coronaments vidrats de color verd i una xemeneia revestida de trencadís a faixes. Les façanes són d’estuc de color blanc, amb sòcol de pedra.

Fotografia de Miquel Àngel Solé i Bausa. 1983

A les cantonades, de dalt a baix, hi ha un esgrafiat vertical de motius florals que enllaça amb la decoració esgrafiada del coronament. A banda i banda de la façana principal sobresurten dos cossos amb galeries, tancades amb persianes de llibret a la planta baixa i obertes a la planta pis.

http://km369.blogspot.com/2016/06/modernisme-estiueig-la-garriga.html


https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0053080.xml

Havíem decidit amb la Carme Pecanins Luna que aniríem posant “cara”  als arquitectes que conformaven en bona mesura el que avui és encara la Garriga.