dimecres, 26 de maig del 2021

ERMITA DE SANTA BRÍGIDA. AMER. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

 El bon amics Sergi Campas Canalias – al que n’hi devem una els del coneixercatalunya.blogspot.com – retratava aquest esglesiola aïllada, situada dalt d'un espadat amb unes vistes excel•lents de la vall d'Amer i les rodalies.

La construcció consta d'un edifici original de planta rectangular amb absis semicircular, coberta amb una teulada de doble vessant a laterals, i d'un adossat a la part de l'absis amb forma de pentàgon irregular i tres plantes. La coberta interior de l'ermita és de volta de canó i la de l'absis, de quart d'esfera.
A causa de la naturalesa del terreny l'ermita està orientada al sud-est. Tot el conjunt està sobrealçat, perquè damunt de la volta de l'església hi ha unes golfes amb el mateix nivell de teulada que la edificació unida a llevant. Aquesta edificació té una porta d'accés exterior amb permòduls i llinda de fusta, feta de blocs de pedra sorrenca. La façana principal conté la porta, dues obertures petites i el campanar de cadireta amb la campana Marieta. La porta és adovellada i feta de blocs ben escairats de pedra sorrenca. Sobre la porta, hi ha dues finestres petites, un de la nau, a l'alçada del cor, i l'altra de les golfes. La façana de migdia té una sola obertura, si no comptem l'obertura de l'adossat. La façana oriental conserva restes d'un rellotge de sol mig despintat de color vermell i blanc. Al costat mateix de l'ermita, al vessant nord, hi ha una font de cisterna anomenada de Sant Bernat i les restes d'una antiga construcció adossada a aquest costat. El ràfec està format per dues fileres, una de rajola i una de teula.
Edifici original del segle XI i reconstruït al segle XVII. Originalment fou una capella dependent del monestir d'Amer. És molt possible que durant els terratrèmols de 1427 s'enderroqués total o parcialment, com indiquen les diferents parts constructives a l'interior i a l'exterior. 

Mn. Josep Maria Viñolas Esteva (  Salitja , la Selva, Girona. 10-03-1966. ) 

Publica els Goigs d’aquesta ermita. A Santa Brígida. Cada primer diumenge del mes de Febrer, els amerencs organitzen un aplec d'excursionistes i devots. Aquest aplec ha estat reconegut com a festa tradicional i, a més d'escoltar els goigs cantats de Santa Brígida, mejar rocs i ballar sardanes, s'hi fa el concurs de xiulet amb cargolina. El 2001 fou restaurat pel grup d'excursionistes amerenc "Esquelles". Aquesta mateixa entitat excursionista s'encarrega d'organitzar l'aplec des de 1972. Actualment, a les proximitats de l'ermita es practica l'escalada i el parapent.

 Santa Brígida és una santa irlandesa dels segles V-VI d.C. Brighid singnifica en gaèlic "la més forta".