diumenge, 16 de maig del 2021

MASIA LA TENDA .BEGUES. EL LLOBREGAT JUSSÀ

 

L’Assumpta Figueras Viñas publica fotografies d’una masia del terme de Begues  a la comarca del Llobregat jussà, al límit quasi a les terres del Penedès sobirà, de nom força curiós, la Tenda.LLegia al Mapa de Patrimoni , masia que es compon d'un cos principal de planta rectangular i un edifici annex al costat oest que fa cantonada, formant una forma de "L". El cos principal té teulada simètrica a dos vessants amb carena paral·lela a la façana. El parament es presenta arrebossat. La façana principal presenta un portal d'entrada d'arc rebaixat i una porta a l'extrem est de l'edifici. La composició ve marcada per l'existència de quatre balcons a nivell de segon pis, a la mateixa alçada i distribuïts simètricament, les baranes són de ferro amb decoració geomètrica simple a la part inferior. Destaca un rellotge de sol (molt deteriorat) entre els dos balcons de la part oest de la façana. 
El coronament de la façana es tanca amb un ràfec de maons imbricats i una línia de teules invertides paral·lela a la façana. El cos del costat de ponent destaca per tenir una galeria formada per quatre finestres d'arc de mig punt. Les edificacions, junt a un mur que divideix amb la propietat contigua i un petit baluard amb la porta, tanquen un recinte interior on hi un pou amb safareig de pedra. La façana lateral de l'oest de la masia té obertures modernes.


Les terres on s'ubica la Tenda foren donades en època moderna a un dels cabalers de Can Romagosa.


La Tenda fou lloc de balls i festes quan a Begues no hi havia locals socials.


A partir de les terres de La Tenda es va desenvolupar a partir del segle XVIII el raval de Sant Martí o de Cal Ferrer.


 La Tenda està esmentada al salpàs de l'any 1880.


Cuideu-vos molt,  els que assumien el deure i l’obligació de fer-ho, NO SON BONA GENT