dimecres, 8 de juny del 2022

CASA DEL DIRECTOR DE LA FÀBRICA DE GAIETÀ FÀBREGAS RAFAT. MOLLET DEL VALLÈS

 

Llegia que l’arquitecte Domènec Sugrañes i Gras, també escrit Domènech Sugranyes, (Reus, 12 de desembre de 1878 - Barcelona, 9 d'agost de 1938) fou l’autor de edifici cantoner al carrer d’Itàlia, 2-4 - Doctor Lluís Durán, 101,  de Mollet del Vallès, construït al 1915 amb elements decoratius d'estil noucentista.
És de planta rectangular formada per dos pisos, coberta a una vessant; l'edifici està precedit per un jardí delimitat per una tanca d'obra amb columnes decorades amb trencadís ceràmic i coronades amb una motllura de formes ondulades.

 

L'edifici té una distribució asimètrica però harmònica de les obertures, distribuïdes en dues plantes, amb accessos diferenciats. S'accedeix a la planta baixa per un portal d'arc rebaixat que s'acompanya de vàries finestres de llinda plana. Una escala de pedra que arrenca des del jardí dona accés a la segona planta a través d'un portal de llinda plana cobert amb un vidre suportat per una estructura de ferro forjat, que s'acompanya de tres finestrals amb balcó protegit per una balustrada d'obra i dues finestres de llinda plana i ampit motllurat amb motius vegetals. Totes les obertures d'aquesta planta tenen guardapols motllurat. Dues motllures en forma de creu s'hi localitzen a mitja alçada.

 

La façana es remata amb un frontal de formes ondulades coronat per una cornisa motllurada amb decoració amb motius vegetals al vèrtex central. Sota aquest se situa un plafó amb la data de 1915 dins una orla.


Llegia que fou la casa del director de la fàbrica Gaietà Fàbregas Rafat (1882-1910).


Can Fàbregas, indústria sedera instal·lada a Mollet des de l'any 1900 i que va estar en funcionament fins a l'any 2000.
Un any més tard fou enderrocada.


Un aconsello la lectura de l’excel·lent monografia:

 Breu recorregut històric per Can Fàbregas-Sedunion.

Mollet del Vallès, 1900-2001

De la M. Àngels Suárez González


Quan al topònim, Mollet,  Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997), filòleg català i catalanista reconegut arreu del món, malgrat els esforços gegantins esmerçats des del REINO per evitar-ho , explica que  etimològicament  és  un col·lectiu en -ËTUM, derivats del llatí MOLLIS: MOLLETUM 'terme extens de terres molles, grasses\ J.F.CDissortadament, al Mollet del Vallès d’avui, escasseja la geosmina, rarament es pot sentir l’olor de la pluja.