dissabte, 11 de juny del 2022

ESCOLES MUNICIPALS / ESCOLA COMARCAL / CEIP AGUSTÍ GIFRE. SANT GREGORI. EL GIRONÈS

 

El Valentí Pons Toujouse publica un extens i documentadíssim treball en el que podreu trobar edificis,  autors i ubicacions,  de bona part del que ens resta del modernisme a Catalunya:

https://www.arquitecturamodernista.cat/

Ens convida alhora a col·laborar per aconseguir la màxima informació.
Llegia de les ESCOLES MUNICIPALS / ESCOLA COMARCAL / CEIP AGUSTÍ GIFRE, a la  Plaça  del Poble s/n, de Sant Gregori - Gironès

El projecte de Rafael Masó data de 1909-1910, tot i que les obres, que s'havien d'iniciar el 1911, comencen el setembre de 1917, quan finalment el Ministeri atorga una subvenció del 50% del seu cost. Les obres s'acaben el desembre de 1919 i l'edifici és inaugurat l'any 1920. Del projecte de Masó queda sense realitzar el cos central del conjunt, destinat a Ajuntament.


El projecte de Masó constava de dos pavellons (l'escola de nens i la de nenes) units per l'edifici de l'Ajuntament que mai es va arribar a construir. L'edifici s'ha conservat amb greus alteracions, a partir especialment de la reforma feta l'any 1967. Aquesta primera modificació va proporcionar a l'escola dues aules més, que servirien per descongestionar l'elevadíssima matrícula que en aquella època tenien les dues escoles unitàries, però alhora va significar un desvirtuament important de l'obra de Rafel Masó. L'estructura d'arcs de les classes grans va desaparèixer sota un cel ras, i es varen fer també canvis en la façana i obertures.


Fins l'any 1967 l'edifici es conserva amb modificacions importants, però que no alteren el caràcter de l'obra. En aquest any, l'edifici és objecte d'una reforma que el desvirtua greument. Coneixem el projecte per a menjador escolar que signa en aquest any l'arquitecte Ignasi Bosch i Reitg, però no sabem si és l'autor de tota la reforma,

 

En els anys 1976-1977 té lloc una ampliació a càrrec dels ariquitectes Jordi Bosch Genover i Joan Tarrús Galter .


Es construeix un nou cos d'aules i serveis on inicialment s'havia previst de construir l'Ajuntament.


El 1977 en el solar on Rafael Masó havia previst per l'Ajuntament, s'hi aixecà la primera ampliació de l'escola. Així les dues escoles unitàries quedaren unides i passaren a ser "Escola Comarcal Mixta de San Gregori" que acollia (i acull) els nens dels diferents municipis de la vall. Per primer cop es barrejaven els alumnes per edats i no per sexes. Aquesta primera ampliació va venir determinada pels criteris pedagògics marcats per la "Ley General de Educación General Básica". En aquest context les escoles unitàries i mixtes dels pobles de la vall quedaven desfasades. Calia agrupar els nens en una gran escola que els pogués garantir els avenços pedagògics que incorporava l'EGB a l'ensenyament.


Les escoles han estat de nou ampliades pels mateixos arquitectes en els anys 1984-1991 i el 2003.


En els anys noranta s'inauguren nous pavellons que responen a l'augment demogràfic, lent però continuat, que estan experimentant els municipis de la vall, Sant Gregori principalment. L'any 2003 inaugurada l'última fase de l'ampliació, es remodela la cuina i el menjador del centre.


Esperem la vostra col·laboració als emails castellardiari@gmail.com  , vitpons@gmail.com per completar el magnífic treball que iniciava el Valentí Pons Toujouse.