dissabte, 14 de maig de 2011

LA COVA EREMITICA DE CAN COTIS. RELLINARS

Tornava del runam de Sant Pere i Sant Fermi de Rellinars; malgrat haver vist molt patrimoni malmès, admeto que en aquest cas la sensació d’abandó és colpidor !, l’edifici ha patit un espoli sistemàtic; primer com a pedrera de la nova església, construïda arran del camí de les Ferreres, entre els anys 1835 i 1842; l’argument va ser el clàssic ; l'església vella quedava molt allunyada del nucli més habitat. A partir d’aquell moment tothom va sentir-se ‘autoritzat’ a col•laborar en la ruïna irreversible d’aquesta església. El fet de trobar-se en terres catalanes – com a moltes més – li ha vingut a donar el definitiu ‘cop de gràcia'.
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2011/03/sant-pere-i-sant-fermi-de rellinars.html

Havia llegit EL REPOBLAMENT DEL VALLES DURANT LA RECONQUESTA, de Rarnon Vall i Rirnblas, i volia – si més no veure – la cova de Can cotis
http://www.raco.cat/index.php/Arraona/article/view/202274/280209La tesis de Xavier Sitjes i Molins , que es recull en el llibre – i compartim- , és la prèvia existència en aquest indret, d’una col•lectivitat que fa vida eremítica, sota normes de tipus monàstic visigòtic, i que més tard s’acollirà a l’observança de la regla de Sant Benet, i fundarà Sant Pere i Sant Fermi de Rellinars.La cova, descoberta com a possible habitacle d'un d'aquests eremites, i donada a conèixer per Xavier Sitjes i Molins, està en el terme de Rellinars, sota la masia de Can Cotis (=Gotis.? es pregunta]. Defensem aquí la procedència del topònim com una derivació de codina – pedra.
Recolliré imatges de la cova des del costat oposat de la riera, i també de l’edifici que està just al damunt, i que en el passat – a reserva de confirmar-ho – podria haver estat un moli.

Em sorprèn encara que en un país com el nostre, on tant els combustibles sòlids, com els metalls preciosos, son tant escadussers, ningú adverteixi el potencial econòmic del nostre patrimoni col•lectiu; natural, històric, cultural,....

Certament, l’estultícia s’encomana més que la grip, oi ?.Feu un forat a la vostra agenda, per arribar-vos fins a Rellinars, abans de l’esfondrament definitiu Sant Pere i Sant Fermi - visible des d’aquí - , i posats a preveure catàstrofes la Cova Eremítica de Can Cotis.