dissabte, 6 de maig del 2017

HOTEL CASA PEYA. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

Rebia unes magnifiques fotografies del Joan Dalmau Juscafresa d’aquest singular edifici, recentment restaurat, que s’inclou dins del noucentisme, i que s’aixecava en els anys 1925-1935, sota la direcció tècnica de l’arquitecte Pelayo Martínez Paricio (Figueres, 1898-1978).


Llegia que la promotora fou Caterina Jordi Jofra, propietària del terreny i esposa del metge Ernest Peya Miró; d’ambdós ens agradarà tenir-ne noticia, lloc i data de naixement i traspàs a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Reprodueixo de la pàgina 40 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Casa unifamiliar entre mitgeres de dues plantes més golfes. Façana amb clares referències renaixentistes. Portalada entre dos grans finestrals, amb emmarcament de pedra picada molt remarcat: l’arc de mig punt de grans dovelles i els muntants de grans carreus amb relleus de punta de diamant en alternança amb altres en talla d’encoixinat. El pis és centrat per una tribuna de fusteria, sobre llosana. El remat superior s’organitza a base d’un seguit de badius de mig punt que corresponen a la solana o golfes, recerclats amb ressaltat de pedra i correguts sobre una motllura horitzontal. Ràfec molt sobresortint. La planta baixa té un aparell de maó vist i la resta de la façana un arrebossat brillant de color mangra o vermellós, la qual cosa origina un contrast força acusat amb els elements de pedra calcària grisa-clara que crea els recerclats de les obertures i una socolada. L’interior ha sofert modificacions a la planta baixa, la resta conserva força bé l’estructura original

En l’actualitat és un hotel : http://www.casapeyahotel.com/ca-es/


Hotel Casa Peya situat al centre històric de Palafrugell, al cor de l’Empordà, neix amb la il•lusió d’oferir un espai únic i exclusiu pels nostres viatgers. Aquest edifici ha sigut restaurat acuradament, respectant l’arquitectura original, recuperant tots els detalls com les cornises, balustrades, ceràmiques i treballs de serralleria.

M’explica el Joan Dalmau Juscafresa que gestionen l’Hotel el Joan Deulofeu Carreras i els seus fills.