divendres, 5 de maig del 2017

IN MEMORIAM DE CAN TORREDÀ I LA SEVA CAPELLA. TIANA. EL MARESME. CATALUNYA

El Josep Toffoli Carbonell, publicava una fotografia dels anys 20, de Can Torredà ( Can Matas de Dalt, o Can Barata o Can Nonell) de Tiana, a la comarca del Maresme.


A la meva pregunta sobre l’advocació de la capella, enm responia ; en un principi a l'arcàngel Sant Miquel, després a la Mare de Deu del Roser i finalment a la Puríssima.

Demanava al Centre de Documentació de la Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín), si tenien imatges d’aquella capella, i rebia dues fotografies :


Exterior reproducció any 1918


Interior 22-IX-1984

I la confirmació de les successives advocacions de la capella de Casa Nonell o Can Torredà, de Tianaa la comarca del Maresme.

Primer nom , Capella de l’Arcàngel Sant Miquel

Segon nom. Capella de la Marededéu del Roser

tercer nom , Capella de la Puríssima.

Al Catàleg de patrimoni de Tiana a la pàgina 117 de 281 de ;
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=68558&fromPage=load

No se’n diu gaire cosa d’interès més enllà de datar el barri de ferro forjat l’any 1877. Com és mal costum, cap dada del promotor i/o de l’autor, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Patrimoni Gencat ens diu que es tracta d'una masia amb planta basilical, amb un cos central més elevat cobert per una teulada de dos vessants i dos cossos laterals d'un sol vessant. L'alçat està conformat per una planta baixa, un pis i unes golfes.

Destaca la porta adovellada d'arc de mig punt, original, malgrat la resta d'obertures hagin estat modificades, així com els annexos laterals -un per banda-, especialment el de la dreta. Aquesta darrera, és una petita capella en desús a la qual s'accedeix mitjançant una porta rectangular amb els brancals i la llinda de pedra; a la part superior hi ha un petit òcul a la part superior i un coronament amb els angles tallats amb forma còncava, i del qual falta la seva part central, possiblement formada per un campanar simple.

Documentar, mantenir , divulgar ,..., el patrimoni històric i/o artístic és per als catalans un imperatiu ètic