dilluns, 1 de maig del 2017

IN MEMORIAM DEL MAS POUPLANA I LA CAPELLA DE SANTA MARIA . CASTELL - PLAJA D’ARO. L’EMPORDANET.

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar imatges d’aquest conjunt format per un recinte emmurallat: la masia formada per dos cossos, una torre de planta quadrada i una petita capella de la que en demanaré l’advocació al Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín).


Al fons ‘ Estudi de la MASIA CATALANA’ del Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, apareix com Can Ponplana o Mas Torre de les Alsines

Patrimoni Gencat ens explica que la masia disposa d'un portal adovellat i un finestral gòtic renaixentista.

La torre es pot datar pels segles XVI-XVII.

Així mateix s'observa una garita de fortificació a la banda de migdia.

Capella de reduïdes dimensions i nau única. S’observa una porta d’arc de mig punt i un petit campanar.

Té accés des de l’exterior, això ens fa pensar que es tractava d’una capella semipública.

Trobava a :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=L&page=56&pos=553


capella en desús.

Estat de conservació: deficient

A manera de pregaria a l’Altíssim em deixa el Joan Dalmau Juscafresa un comentari; mas Pouplana al terme de Castell-Platja d'Aro. Totalment abandonat des de fa temps espero que se li pugui donar un ús a aquest magnífic mas tan proper al poble i no deixar-lo abandonar del tot.

Afegeixo, amen !

Al carrer de la Caritat, 62-64 de Palafrugell hi trobem l’antiga casa Pou o Pouplana, de la que ens expliquen a la pàgina 46 de 480 de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Casal entre mitgeres, de dues plantes i golfes estructurat en quatre crugies. La seva façana de considerable llargada, presenta obertures amb marc de pedra polida, amb llindes. Al primer pis hi ha una filera de quatre balconades que es corresponen amb altres petites finestres a les golfes; el ràfec de teulada és sobresortit en alternança de teules i rajoles. En una porta -potser pervivència d’un edifici anterior – hi ha l’any 1614 i la creu del priorat de Santa Anna. Són notables els esgrafiats, sota una capa de calç, força malmesos, però amb sectors importants, entre les balconades, encara recuperables: hi ha l’escut amb un pou, temes florals, escenes galants amb personatges i animals fabulosos (un drac). La seva restauració significaria la recuperació d’una peça molt notable del patrimoni local i comarcal. A l’interior, molt ben conservat, destaquen els baixos amb voltes de llunetes i les alcoves al pis, amb motlluratges de guix, en un dels quals hi ha el dit emblema. La part posterior la casa s’ obre a un ampli pati jardí que ha conservat bona part de la vegetació i la distribució del segle XIX. El casal posseeix interessants peces de mobiliari dels segles XVIII i XIX i un arxiu de l’actual llinatge.

L’emblema dels Pou o Pouplana –llinatge dels segles XVII i XVIII al qual hi pertanyien alguns notaris- figura en diferents llocs de la casa.

La casa es coneix ara com Can Frigolet.

Des del Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín ) el Josep Sansalvador Castellet, en relació a l’advocació de la capella em deia ; Santa Maria de Pouplana a Oliveres.