diumenge, 7 de maig de 2017

L’ABANDONADA MASIA DIMES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EL GARRAF. CATALUNYA

L’abandó de la casa coneguda com Masia Dimes és colpidor, tant almenys com la minsa informació que hi ha en relació a la propietat.


Rebia un email en el que en relació al mas d’en DIMES de Vilanova i la Geltrú, em feien arribar l’enllaç a :
http://www.diba.cat/documents/429042/a260fd93-9f5a-4b43-8b58-b7061fdd7288

Llegia que el mas o masia d’en Dimas, és un casal situat a la dreta de la carretera de Cubelles, a prop de l'Aragai i de l'escola dels Franciscans.

Actualment les construccions de la barriada del Molí de Vent l'envolten. Es va edificar a la dècada de 1880 com a segona residència.

Malgrat la seva denominació de masia, no ha tingut dependències agrícoles.

Des del 1983, les terres de la propietat són qualificades de sòl urbanitzable.

Dimas Ynglada i Moragas (1828-1884) era fill de Josep Ynglada i Marquès, qui havia edificat la seva casa familiar a Vilanova, al carrer de Sant Gervasi, l'any 1778, coneguda popularment per Can Dimas, per residir més temps el seu fill Dimas. Dimas Ynglada i Moragas va seguir la carrera militar, que va abandonar al casar-se amb Llúcia Puig i Solà, hereva de nombroses propietats. Dimas va iniciar la construcció de la masia d'en Dimas, però va morir l'any 1884, abans d'estar acabada; la seva esposa, Llúcia Puig, la va finalitzar.

A l’any 1989 es va realitzar reformes dels interiors.

Quan a la descripció; Edifici de planta en forma de creu, de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta composta, a vuit vessants. Del cos quadrangular central sobresurt una torratxa de planta quadrada i coberta de pavelló.

Parets de càrrega de paredat comú i totxo; forjats de biga de fusta i revoltó. Les façanes es composen simètricament sobre eixos verticals; obertures allindades emmarcades amb obra. Motllura perimetral a l’alçada dels forjats. Façana principal amb pilastres amb capitell, portal d’entrada i balcó allindat.

A l’apartat AUTOR no hi cap dada, és doncs una obra més de DESCONEGUT, al que deu Catalunya una bona part del seu patrimoni històric i/o artístic.

Ens agradarà rebre noticia de l’autor de l’edifici, i del de les reformes de l’any 1989 a l’email coneixercatalunya@gmail.com

1 comentari:

Unknown ha dit...

Yo estuve pasando el verano de 1986 en esta masía, ya que los padres de unos amigos de la infancia eran los massovers, y guardo fantasticos recuerdos, de las ocas, el perro sultán, habían cocineras con cerdos, los pavos, ect... Ah! En ese momento los dueños eran americanos y estaban de viaje en usa, había un Cadillac aparcado detrás de can Dimas de los años 50,s una lástima ahora en el olvido y además esta catalogada no lo entiendo, un saludo