dijous, 3 d’agost de 2017

IN MEMORIAM DEL COL•LEGI D’ESTUDIS GENERALS LLUÍS VIVES. BARCELONA

La propietat més antiga de Can Raspall fou la família Güell.

L’any 1935 s’hi instal•là el centre docent Estudios Generales Luis Vives d’ensenyament mitjà, que l’ocupà fins el tancament de l’escola l’any 1997. Des del gener del 2001 és la seu social i administrativa de la companyia que gestiona la veïna Clínica Internacional de Medicina Avanzada (CIMA).


Fotografia Bob Masters

Patrimoni Gencat ens diu ; edifici molt ben conservat. A les façanes hi ha finestrals gòtics i esgrafiats amb una senzilla però bella ordenació arquitectònica. La masia és de tipus basilical dels segles XVII i XVIII, amb arcuacions als finestrals de les golfes. Darrera la casa hi ha les restes d'un jardí amb estàtues i altres elements de terra cuita. Els finestrals gòtics de les façanes probablement provenen de construccions més antigues. La coberta és de quatre vessants.

I el Cercador de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona: masia d'esquema basilical, amb el cos central sobresortint cobert a quatre vessants. La façana s'organitza simètricament, amb tres gran balcons a la planta noble: el central és en l'eix de la porta principal, en arc de mig punt, mentre que els laterals integren els materials de sengles finestres gòtiques geminades. Les golfes s'obren a la part alta del cos central amb una característica galeria d'arquets de mig punt. El parament de la façana és recobert amb esgrafiats geomètrics, a l'igual que el cos més baix adossat al flanc esquerre de la masia, dotat d'un porxo i amb la façana acabada per un perfil mixtilini.

Tot i el seu origen del segle XVII, ha tingut importants reformes modernes.

Cap dada en ambdós casos de l’autor de les reformes, que objectivamebnt ha sofert l’edifici del segle XVII en epoques recents i particularmebt quan a l’any 1920 la Societat Urbanización Güell amb un projecte de l’arquitecte Josep Canaleta i Cuadras (Vic,1875 - Barcelona,1950) hi practicà obres derestauració, millora i ampliació de la casa, afegint el cos més baix adossat al flanc dret de la masia, i el porxo al flanc esquerra i modificant les obertures de la façana.

L’any 2002 la Companyia CIMA encarregà als arquitectes Alonso i Balaguer la reforma i restauració integral de Can Raspall i el seu entorn els quals han respectat l’estat original de la masia i adequat els interiors als nous usos.

Reiterem la nostra petició de col•laboració a la CIUTADANIA, mitjançant la tramesa de imatges i/o dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com ; des del REINO DE ESPAÑA aquesta recerca es veu quasi com un acte d’hostilitat , i per a les Administracions catalanes ‘democràtiques’ , malgrat que fa més 40 anys de la mort del sàtrapa – encara – no s’aprecia la urgència. El Patrimoni històric i/o artístic, la seva documentació, i àdhuc la seva divulgació , no desperten gaires passions en un context històric, en que distreure els cabals públics en benefici particular té la consideració de ‘mèrit’, alhora que es considera ‘delicte de lesa majestat ‘ cridar a la ciutadania a les urnes per decidir si desitja continuar ‘tolerant’ aquest espoli, o decideix començar de cap i de nou.

Cap comentari: