dissabte, 12 d’agost de 2017

LA CASANOVA DE PADRÓS. COLLSUSPINA. MOIANÈS. CATALUNYA

La Casanova de Padrós és -potser- la casa més gran casa del nucli urbà de Collsuspina, població que pertany avui a la comarca del Moianès que té existència ‘legal’ des de l'1 de maig de 2015, fins aleshores estava i inclosa dins la comarca d’Osona, i a l’època en que es pot datar la casa 1903, Collsuspina tenia delimitat el seu terme municipal diferenciat del de Tona des de 1841.

La descripció del Mapa de Patrimoni ens diu que la Casanova de Padrós és un conjunt d’edificis de considerables dimensions i que presenta dues parts ben diferenciades: una la constitueix la pròpia vivenda de planta quadrada i l'altre un afegit que conforma una galeria. Per tant, és una casa de planta quasi quadrada, de planta baixa i dos pisos, coberta amb teulada de doble vessant amb el carener paral•lel a la façana principal que s'obre a ponent. A la banda de migdia té el cos afegit que forma unes galeries a tots els pisos i que està cobert amb teulada a quatre vessants; a la planta baixa té dos arcs rebaixats, al primer pis hi ha quatre arcs rebaixats a la galeria, i al segon pis és un assecador obert amb quatre obertures allindades. No té elements destacables, a banda de la seva estructura, tot i que la façana principal és simètrica, destacant els tres balcons amb barana de ferro forjat, i la resta d'obertures que formen un conjunt homogeni i harmoniós en la seva disposició. La porta principal és d'arc rebaixat i porta la data 1903 i una decoració d'un cap petit al centre. Per la banda de tramuntana de la casa hi ha afegits diversos coberts i corts.Fotografíes de l'Antonio Mora Vergès

M’explicaven que l’hereu de Padrós demanava per muller una filla del mas Oller, i es comprometia – com així va fer – a construir la casa més gran del poble.

La seva ubicació, avui quasi integrada al nucli urbà de Collsuspina, ha comportat l’abandó de les activitats ramaderes de la Casanovas de Padrós.

A la casa de Padrós, i al possible origen del topònim li dedicàvem suara un post:
http://coneixercatalunya.blogspot.com.es/2017/08/mas-padros-collsuspina-el-moianes.html

La comarca del Moianès té molt a ‘viure’ : http://www.moianes.net/galeria/

Cap comentari: