dimarts, 6 de març de 2018

IN MEMORIAM DEL PALAU OLIVER DE BOTELLER SITUAT A LA RIBA DE L’EBRE. TORTOSA. L’EBRE JUSSÀ [ BAIX EBRE] . TARRAGONA. CATALUNYA

El palau Oliver de Boteller , fou bastit a les darreries del segle XV a la vora del riu, formava part de l'illa de cases compresa entre els carrers de les Botigues de la Sal, de la Llotja i de Felip Pedrell, en el sector corresponent a l'eixample urbà dels segles XIV-XV. Hom creu que es corresponia amb un palau anterior. Com la majoria de les construccions que miraven al riu en el mateix sector va sofrir grans desperfectes amb la guerra de 1936-39.

La família dels Oliver de Boteller tingué en la Tortosa del segle XVI un paper fonamental. Era el resultat de la unió d'una branca de la noblesa tradicional amb una de la nova burgesia, en un moment clau en què la ciutat s'obria als negocis i a l'activitat mercantil. El palau, d'acord amb això, era un dels més ben guarnits de la ciutat, va ser utilitzat en diverses ocasions com a hospedatge de personatges reials. Entre altres, hi residí temporalment el 1585 Felip II de Castella. Posteriorment, va pertànyer a la família dels Jordà i a la dels Guzman de Villoria.

En els darrers temps del segle XIX, hom hi instal·là el Banc de Tortosa primer -1881- i el Club Recreatiu després -1895-.

Posteriorment, va ser utilitzat també com a seu de l'Ateneu.


Fotografia de 1914. Fons Salvany. Biblioteca de Catalunya.

L’any 1962, la façana va ser traslladada al solar on la trobem avui, ocupat antigament pel desaparegut Palau Municipal.

De l'edifici original es conserva també un enteixinat de la sala noble, a la primera planta. La resta és de construcció moderna. La façana, molt austera, té aparença massissa tant pel predomini del mur sobre els buits com per la utilització de carreus de pedra ben treballats. Les obertures, la divideixen en tres nivells, corresponents a la planta baixa i dos pisos, i com a remat superior té una línia de merlets decoratius. Els dos nivells inferiors són separats a més per una cornisa-motllura horitzontal. A la planta, el portal té forma d'arcada de mig punt amb grans dovelles i està descentrat respecte a l'eix. Al seu costat hi ha tres finestres rectangulars. Al primer pis, només s'hi obren tres finestres, també rectangulars, corresponents a tres més de petites en el nivell superior. Al flanc del palau que mira als Quatre Cantons, hom hi va adossar la part central de la font gòtica del segle XIV, situada originàriament en l'actual plaça d'Agustí Querol (abans plaça de la Font). Placa de la taula de canvis de Tortosa. Placa de pedra treballada en relleu encastada en el mur lateral del Palau Oliver de Boteller. Consta d’una inscripció emmarcada per un rectangle, que sosté a la vegada dos "putti" plantats sobre petites mènsules. La inscripció resa: "TAULA DE CAMBI E DEPOSITS DE LA CIUTAT DE TORTOSA 1876"

La professió de canvista ja es tracta a les "costums" de Tortosa. La "taula de canvi" adquirí importància especialment des del segle XIII, i des del 1587 es va municipalitzar, inaugurant-se oficina oficial.

Baix, és la traducció a la llengua catalana de la paraula BAJO del castellà http://dle.rae.es/?id=4oyrC6G , el català disposa de paraules especifiques per descriure situacions orogràfiques, jussà i sobirà.

Els Oliver de Boteller ostentarien altes responsabilitats a Catalunya, entre altres :

Pere Oliver de Boteller i de Riquer (Tortosa, 1517 - Barcelona, 1587) 71è President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Oliver i de Boteller, (Tortosa ? - ? ~ 1548). Castlà de Peníscola (úsdefruit 1528-1548) Vescomte de Castellbó. Fill de Francesc Oliver, senyor de la baronia de Balsareny

Francesc Oliver de Boteller fou abat de Santa Maria de Poblet (1583-1598) 75è President de la Generalitat de Catalunya

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Antonio Mora Vergés