diumenge, 11 de març de 2018

TORRE DEL FANG. IN MEMORIAM. BARCELONA.

Havia trobat una fotografia del Fons Salvany amb aquest peu;


Fotografia del Fons Salvany. Any 1912
Casa a la carretera de Sant Marti d'Arenys

Sant Martí d'Arenys és una església d'Arenys de Munt
Algú identifica la Casa?.
ARENYS DE MAR / ARENYS DE MUNT ,...

Ferran Gil Aysa, em deixa un missatge al facebook, que no li puc respondré perquè com explico més avall m’han bloquejat; això es La Torre del Fang" de Barcelona, al c/Clot cantonada Espronceda, encara es conserva https://www.google.es/search?q=la%20torre%20defang...

Patrimoni Gencat ens diu ; ubicada al districte de Sant Martí, C/ Clot, 228 - 264 - c/ Espronceda, 296, la Torre del Fang es troba situada en la cruïlla sud-oest dels carrers Clot i Espronceda. És la casa pairal d'una finca agropecuària en desús i deslligada dels antics terrenys per l'efecte del procés urbanitzador de la zona.

Està formada per un conjunt de volums adossats al voltant d'un pati de caràcter agrícola.

La construcció original, d'origen medieval i de planta quadrada, està absorbida per l'actual volum central més elevat. Aquest té la planta en forma de ela i coberta a quatre aigües. A partir d'aquest cos apareixen cossos adossats rectangulars amb cobertes inclinades independents. La disposició d'aquests cossos configura un pati obert a llevant actualment sense tanca a causa d'unes obres. L'accés a l'edificació es fa des del volum central en la cara sud i molt aprop de la cantonada.

Les façanes principals són les dues que donen a carrer. El parament de la façana està fet amb revestiment encintat. No exemplifica una concepció estilística unitària sinó que s'hi desprenen almenys dues fases de construcció successives. La fase original està formada per dues plantes amb dos eixos verticals de finestres amb emmarcaments de pedra austers i sense decoracions en la façana oest i una galeria d'onze finestres de mig punt a migdia. En la fase posterior presenta una façana amb tres eixos de finestres essent les de la planta baixa les que tenen dimensions senyorials i decoracions gòtiques.

La resta de façanes afronten als antics terrenys immediats que presenten un fort pendent provocant l'aparició de plantes de nivell inferior a la cota dels carrers. Aquestes façanes pertanyen a edificis més moderns i de caràcter agrícola i auxiliar.

Les teulades es disposen a quatre vessants de teula àrab. Els ràfecs sobre el cos central presenten una complexa disposició de quatre nivells de línies alternades de maó i teules. La resta de cobertes també són també de teula àrab, tot i que amb notables refaccions i obra recent que n'indiquen restauracions diverses.

Artísticament cal destacar el delicat treball de la pedra que s'utilitza per crear les tres finestres gòtiques del cos adherit. Les dues més importants són similars, una amb llinda de conopial de taló i l'altre conopial d'esquena d'ase. Totes dues amb traceria lobulada i dos caps humans a l'alçada de les impostes.

L'edifici, d'origen medieval, es considera gòtic tenint en compte l'època de construcció

I les decoracions lobulars de les finestres més antigues encara existents.

A partir del segle XX s'inicien obres de consolidació estructural a conseqüència de la construcció de la LAV , Barcelona-Frontera Francesa i s'enderroquen alguns afegits sense valor patrimonial. Es en aquest marc d'actuació on, l'any 2009, es va realitzar una excavació arqueològica documentant-se la primera torre de planta quadrada a partir de la segona meitat del segle XV. La mateixa intervenció va permetre observar que posteriorment, entre finals del segle XV i inicis del segle XVI, s'adossa el primer cos a la torre, que és de planta rectangular. A partir d'aquest moment i de manera ininterrompuda fins al segle XIX es van afegint cossos a la torre, fins a arribar a la fisonomia actual.

http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=2904&id.districte=09

https://elpais.com/diario/2008/03/25/catalunya/1206410857_850215.html

FACEBOOK ESPAÑA m’ha bloquejat, he enviat un missatge a Mark Elliot Zuckerberg. Intuyo que esto es una persecución politica en aplicación del articulo 155. Mark Elliot Zuckerberg, tienes algun empleado que se sirve de facebook

Malgrat això, i atès el fet que la conservació del patrimoni històric i la seva documentació son un imperatiu ètic per als catalans, continuarem fidel per sempre més al servei d’aquest poble.

Feu-ho córrer per les xarxes socials – també, també per facebook – i a qualsevol mitjà català’ i democràtic – dissortadament no son gaires – que se’n vulgui fer ressò.

Antonio Mora Vergés