divendres, 28 de desembre de 2018

LA CASA MORETÓ. MOLLET DEL VALLÈS. VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA

M’aturava a retratar la casa Moretó a Mollet del Vallès , Patrimoni Gencat ens diu; edifici aïllat dins el conjunt de la farinera. Consta de planta baixa i pis. De la coberta, a quatre vessants, en sobresurt una torre mirador. Les llindes de les obertures estan resoltes amb un treball decoratiu d'obra vista. S'aixeca davant un petit jardí, separat del carrer per un tanca elaborada amb forjats que s'alça damunt un sòcol de maçoneria concertada.


Reprodueixo de : https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/10465_La-Farinera-Moreto.pdf

No se sap ben be qui fou I ‘arquitecte encarregat del projecte, tot sembla indicar però, que va ser Domingo Sugrañes Gras (Reus, 11 de desembre de 1878 - Barcelona, 8 de agosto de 1938) arquitecte municipal en aquells moments.


A Salou va dissenyar diverses cases a primera línia de mar, usant motius modernistes, com la casa Marisol/Solimar, la casa Loperena, i la casa Bonet, amb molt trencadís, entre d'altres.

La Casa Bonet, un dels primers xalets construïts davant de la platja, fou encarregada a Sugrañes per l'empresari reusenc Ciríac Bonet cap a l'any 1918, en uns terrenys on només hi havia alguns horts.

Observem en la residencial dels Moretoé alguns detalls compositius i decoratius molt similars a d'altres obres de Sugrañes que ens fan pensar que va ser ell I ‘encarregat del projecte. De fet, I ‘aspecte general de Ia casa ens recorda la sev a manera de projectar els habitatges aïllats, com ara la Casa Bonet de Salou i altres que, malauradament, han estat enderrocades. A Salou va dissenyar diverses cases a primera línia de mar, usant motius modernistes, com la casa Marisol/Solimar, la casa Loperena, i la casa Bonet, amb molt trencadís, entre d'altres.

La Casa Bonet, un dels primers xalets construïts davant de la platja, fou encarregada a Sugrañes per l'empresari reusenc Ciríac Bonet cap a l'any 1918, en uns terrenys on només hi havia alguns horts.

L’autor del jardí va ser l’arquitecte Manuel Cases Lamolla (Lleida, 1900 + 1974 )

Mollet del Vallès, no té - encara – un Catàleg de Patrimoni en línia, això atesa la seva importància ‘social’ a la comarca del Vallès Oriental, ens sembla d’una extraordinària gravetat.

Cap comentari: