dilluns, 30 de setembre de 2019

LA FOTOGRAFIA DE L’ANTIC CONVENT LA VA FER ROISIN?. BLANES. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

El Maldonado Muñoz Sergi, publica una postal fotogràfica identificada amb el numero 25, i amb el text BLANES , ANTIC CONVENT.


Patrimoni Gencat ens diu ; part de l'edifici de l'antic convent, va ser habilitat com a residència senyorial del matrimoni format per Joaquim Casas Carbó (Barcelona, 22 de febrer de 1858 - 10 de maig de 1943), editor i escriptor, i Aurora Massó Verdaguer - filla dels americanos Massó - que van comprar-lo a la vídua del compositor i literat Francesc Camprodon Safont (Vic, 4 de març de 1816 - l'Havana, 16 d'agost 1870) l’any 1915.
L’arquitecte Josep Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 23 de gener de 1859 - 4 de juliol de 1922) fou el màxim responsable de les obres exteriors i l’ Isidre Puig Boada (Barcelona, 1891 - 1987) del seu interior.

Per les dades doncs, podríem situar la imatge abans de l’any 1922, i atès que tenim confirmada la presència de Lucien Roisin Besnard (L. Roisin) (París, 1884 - Barcelona, 1943) a Catalunya : http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1914/01/20/pagina-14/33329005/pdf.html , podem adjudicar-li l’autoria, està clar que a reserva d’un indici i/o prova més irrefutable.

El període que s’iniciava amb la sedició dels militars feixistes sota la direcció del general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República, a la que tots ells havien jurat LLEIALTAT , suposarà un impàs per a la propietat, que passada la comtessa bèl·lica i consolidada la dictadura , durà a terme la construcció d'una capella enmig de les ruïnes del temple franciscà.

Les obres van ser dirigides per l'arquitecte Isidre Puig i Boada , que dura a terme la reconversió final de tot el temple franciscà, que esdevindrà una gran mansió senyorial a darreries del segle XX.

El fet que aparegui la numeració 25 pressuposa l’existència d’una col·lecció d’almenys 24 imatges més. Algú les conserva?.

Descartem a priori , que formin part de la col·lecció de l’Àngel Toldrà Viazo (1867-1956)