dilluns, 3 de gener del 2011

MAS GOMIS [ VILASECA]. HORTA D’AVINYÓ.BAGES

Hi havia passat pel costat en moltes ocasions, ja per la C-25 en la que ens quedava la casa a la dreta, ja prop del trencall des de la carretera a Sant Joan d'Oló, a uns 100 del pont des de la carretera B- 431, en que la teníem al costat esquerra.

Recordo un pedró que indicava manso Gomis, denominació que evolucionarà des d’aquesta forma llatina, fins al mas actual. No trobo cap explicació pel que fa al nom actual Vilaseca, llevat d’un canvi en la titularitat dominical.

S'ha accedeix fins a la casa per un camí particular de terra i grava d’uns 900 metres; en el catàleg de masies de l’Horta d’Avinyò, trobo la següent informació :
Construcció datada del segle XVIII de planta baixa, pis i golfes amb una superfície aproximada de 1200 m2.En part del volum la golfa és pis i té tres torres.Part de la planta baixa té el sostre amb volta.A la façana posterior hi ha una lliça.El volum original ha patit ampliacions d'obra actual amb estructura metàl•lica i maó.Hi ha revestiment de pedra al sòcol de la planta baixa.La coberta ha estat reformada, majoritàriament a dues vessants, però en les torres és a quatre vessants.Hi ha dues tines quadrades.Té diferents edificis complementaris, coberts i pallisses.Se situa en un entorn rural envoltada de camps de conreu i bosc.No s’esmenta enlloc, i no he sabut – malgrat la importància d’aquesta casa - trobar cap informació que ens expliqui la manifesta transformació modernista.En recollia imatges des de la C-25, per així dir-ho, de la façana monumental.
M’agradaria tenir ocasió de fer-hi una visita.Antonio Mora Vergés