dimarts, 1 de maig del 2012

LA CÒLONIA DE MARTORELL.

Quan m’aturava prop de la dita torre d’Elias, desconeixia la mancança d’un Mapa de Patrimoni Cultural, i fins d’un POUM actualitzat de Martorell; pel que fa a la Colònia trobava :

http://www.amartorell.com/uploads/canbros130.pdf


Originàriament hi havia una masia medieval que al segle XVII passà a mans de Jaume Bros, de qui prengué el nom. A l'inici del segle XIX s'instal•la a l'indret una serradora i una farga de coure, així com un molí paperer propietat de Miquel Elies, que hi construí una elegant mansió d'estil neoclàssic; Vicenta Bros, pubilla, muller de Salvador Roca i Sunyol, també paperer, li va vendre can Bros l’any 1816.


Em cridava l’atenció la capella annexa a la casa, amb clars senyals d’abandó , que dedicada a la Puríssima Concepció de Maria l’any 1834, i que exercí funcions de panteó, on reposaven les restes d’aquesta família.


La colònia tèxtil neix amb l’arribada de la família Castells-Catarineu, procedents d’Igualada, el 1852. Es construeixen progressivament els actuals edificis de pisos de la filatura, els habitatges, l’escola i l’església. El 1892 hi havia instal•lades 10.320 pues de cotó, 600 pues de llana i 108 telers. Tres generacions Catarineu gestionarien Can Bros fins que van vendre el conjunt a Fontdevila i Prat (1921), industrials del gènere de punt establerts a Mataró, que a la colònia es van dedicar a la producció de filats.


El 1850 el cens de la barriada arribava als 700 habitants. D'aquella època és el conjunt de carrers i habitatges petits i amb poques obertures que donen idea de les condicions de vida i higiene de l'època

La fàbrica va tancar les portes el 1967.

Pel que fa a l’església de Sant Joan Baptista trobava :


http://www.bibliotecaspublicas.es/martorell/imagenes/contenido_13846.pdf

Les dades que tenim ens diuen que l’església neogòtica de Sant Joan Baptista a la Colònia Bros fou projectada el 1897 per Joaquim Bassegoda - avui em deien uns veïns que l’obra era de Josep Lluís Sert, no he trobat enlloc cap dada que ho confirmi -. Només trobava una referència relativa a la persona que va fer-se càrrec del cost d’aixecar l’església, tenia l’estat civil de ‘vídua’ del fabricant Ramon Catarineu. Agrairé que vulgueu ampliar aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No podíem accedir al temple, ens barrava el pas un cartell de PROHIBIDO EL PASO / PROPIEDAD PRIVADA , com succeeix a la major part del recinte, ens expliquen que s’obre ‘urbi et orbe’ en ocasió de la festivitat del Sant.