dimarts, 22 de maig de 2012

SANT PERE DE SANTA FE DE SEGARRA. LLEIDA. CATALUNYA

Ens aturàvem el Tomàs Irigaray Lopez i l’Antonio Mora Vergés, a les envistes de la Vila Closa de Santa Fe, el lloc està documentat des del 1025, formant part del comtat de Berga.


Integrada dins del bisbat d'Urgell , l'església parroquial de Sant Pere (de la qual depenia la d'Alta-riba ), és feta amb carreus ben escairats i irregulars, propis del segle XII. S’esmenta L'any 1391 la relació de la dècima papal recaptada aquell any a la diòcesi dins el deganat de la Vall de Lord. A finals del segle XVI s'integrà dins la nova diòcesi de Solsona.


El fet de trobar-se fora vila, dona peu a una doble hipòtesis :

A) L’existència anterior dins el clos murallat d’una capella dedicada a la Santa Fe.

B) L’aixecament d’aquesta església, en un moment tardà, quan els sarrains no eren ja objectivament cap perill.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com


Es tracta d'un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó reforçada per un arc toral, i capçada amb un àbsis de planta semicircular. L'església ha estat modificada i engrandida amb cossos afegits posteriorment a la seva construcció. Al costat sud de la nau hi ha una absidiola, mentre que al costat nord hi ha una capella de planta rectangular, afegida en època tardana, i contemporània al seu campanar de torre de quatre obertures. Aquesta capella deu substituir una absidiola que devia completar una capçalera trevolada, la qual presenta coberta independent de dues aigües, més baixa que la de la nau, i està datada en una inscripció epigràfica situada en un dels seus murs, en la qual s'hi pot llegir l'any 1736, juntament amb la representació d'una palma de màrtir i unes graelles, que podrien fer referència al martiri que va patir sant Llorenç.


La porta d'entrada, amb llinda treballada, és posterior al romànic i s'obre al mur nord. Adossat al semicercle absidal hi ha el cos que forma la sagristia, amb coberta d'un sol pendent, el qual és il•luminat per una petita finestra amb llinda, mentre que l'àbsis de la mateixa alçada de la nau, té dues finestres, una al centre amb arc de mig punt monolític, i una altra situada al costat sud. Al mur sud sobresurt exteriorment una absidiola que fa la mateixa alçada de la nau, amb una finestra d'arc de mig punt monolítica, així com una obertura més alta i allargassada que il•lumina l'interior de la nau, destacant el fet que totes les finestres dels àbsis són de doble esqueixada.


S’hi feien obres el dia que fèiem la visita; intuïm però que Sant Pere no té ja culte regular.

Cap comentari: