divendres, 18 de juliol del 2014

CAPELLA DE SANT BARTOMEU DEL CASTELL DE SEGUER. PONTILS. CONCA DE BARBERÀ. TARRAGONA. CATALUNYA

Segons el Nou Testament l’apòstol Bartomeu veié Jesús de Natzaret ressuscitat al Llac Tiberíades, i fou testimoni de la seva ascensió al cel.

Eusebi de Cesarea, ens explica que Bartomeu anà a predicar a l'Índia, i juntament amb Judes Tadeu, predicaren a Armènia, per això ambdós són els patrons de l'Església Apostòlica Armènia

El seu final, com el de la capella del Castell de Seguer, que l’escollia de forma premonitòria com a Patró , va ser dels més cruels entre els apòstols, ja que fou escorxat viu i, finalment, decapitat.


L’Angelina Llop retratava el runam esfereïdor d’aquest edifici que segons ens explica la descripció tècnica era d'una sola nau, amb la capçalera plana, no diferenciada, i estava cobert per una volta de canó lleugerament apuntada que arrencava directament dels murs laterals.

La porta d'accés s'obria en la façana sud de l'església i era d'arc de mig punt, dovellada i bastida amb uns carreus tallats regularment en pedra saulonenca de color vermell; la resta de materials emprats en la fàbrica són molt pobres, bàsicament és pedra petita, irregularment tallada, i lligada amb morter; aquest acabat devia fer necessari un arrebossat tant exterior com interior. La volta va ser bastida sobre una cimbre d'encanyissat i són encara visibles els senyals que aquestes van deixar en el morter. La capella estava integrada totalment en el que era el recinte casteller.

Avui únicament les restes del campanar d’espadanya ens recorden que hi havia aquí un lloc de pregaria.