dijous, 18 d’agost de 2016

IN MEMORIAM DE CASTELL DE ROCAFORT DE VALLBONA. LA VALL DEL CORB. L’URGELL JUSSÀ. LLEIDA. CATALUNYA

Retratava al Josep Olivé Escarré davant les restes del castell de Rocafort de Vallbona, des de 1972 terme de Sant Marti de Riucorb, a la Vall del Corb, comarca de l’ Urgell jussà, a la província de Lleida, patrimoni Gencat ens explica que es troba construït sobre un perfil rocós. A la part baixa es fonamenta el castell, que té l'aparença d'una casa nobiliària pròpia del segle XV-XVI. L'aparell permet distingir les diferents etapes constructives, ja que són fàcilment diferenciables a simple vista. És una façana emmarcada lateralment per grans masses rocoses. A la part dreta de l'entrada hi ha una gran roca sobre la qual es troba una gran cambra. La porta de mig punt és d'arc de mig punt adovellat.


A l'interior de la roca hi ha una cisterna excavada.

L’any 1209, Dalmau de Timor ven tots els drets dominicals sobre el castell i la vila a l’abadessa de Santa Maria de Vallbona de les Monges per 2.200 sous barcelonesos. Durant el segle XIII, l'abadessa de Vallbona adquirí progressivament el domini total del terme. El 5 de març del 1285 l'abadessa Doña Geralda de Cardona va comprar a Bernat de Rocafort el lloc i el castell de Rocafort amb tots els seus feus, béns i pertinences. En el fogatjament dels anys 1365-1370, es diu que el «lloc de Rochafort» era de l'abadessa de Vallbona. Tot i això, la pertinença de Rocafort a la baronia de Vallbona fou discutida en un plet el 1633, que la batllia general de Catalunya resolgué favor del monestir que tingué en tingué la propietat fins a l'abolició dels senyorius jurisdiccionals al segle XIX.

http://www.fundacionoguera.com/libros/37.LLIBRE%20VERD%20DE%20JAUME%20PASQUAL.pdf

M’explicaven que viuen actualment a Rocafort prop de 130 persones.

Sembla que Rocafort es planteja instar la segregació de Sant Martí de Riucorb, imagino que tant els veïns del Vilet com el de Llorens, ho veurien amb bons ulls.

Si us agrada conèixer Catalunya i us voleu afegir a les nostres sortides, podeu – homes i dones – fer-nos arribar un email a coneixercatalunya@gmail.com