dilluns, 19 de novembre de 2018

IN MEMORIAM DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE SANT PERE DE RIBES, A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT. EL GARRAF. CATALUNYA

Als que ens agrada el tema del Patrimoni històric – que som una bona colla – tenim algunes virtuts, i si més no, un GRAN defecte, cadascú va pel seu costat, de forma que sovint es desaprofiten els recursos i coneixements, d’altres que fan o han fet la mateixa feina. La qüestió però, es; com ho podem per sumar esforços?.

Ja tinc la pregunta, i espero que entre TOTS trobem la resposta, el meu e.mail coneixercatalunya@gmail.com està a la vostra disposició per fer suggeriments.

Ah!, per endavant, gràcies.

Retratava la façana de l’edifici de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes – m’expliquen que a les Roquetes hi ha el ‘veritable’ Ajuntament - ; patrimoni Gencat ens diu que és un edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos pisos. L'estructura de la façana presenta dos cossos, un més ample de composició simètrica, i un altre a la dreta més estret, amb la torre del rellotge i campanar superior.


A la planta baixa totes les obertures són senzilles, amb arc escarser. Al primer pis, hi ha al cos principal un balcó central sostingut per cartel·les, amb obertures allindades resseguides per motllures i decoració escultòrica de coronament, a més d'una barana de pedra. A ambdós costats, hi ha obertures que segueixen el mateix criteri estètic. Les del cos dret són també similars, i a la seva part superior apareix la data del 1893. Totes les obertures del segon pis són allindades.

Aquesta part de la façana així com el coronament, presenta gran quantitat d'elements ornamentals, principalment d'inspiració clàssica.
L'edifici de l'actual Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes, anteriorment era un hospital de caritat, i la seva construcció es situa en els darrers anys del segle XVIII.

A mitjans del segle XIX, es va instal·lar l'Ajuntament i posteriorment les escoles.

L'any 1885 la manca d'espai va obligar a plantejar la necessitat d'ampliació de l'edifici o la construcció d'un de nou.

EL 12 de juliol de 1890, en sessió extraordinària de l'Ajuntament, es va encarregar a l'arquitecte Bonaventura Pollés Vivó (Barcelona, 1857 - Sevilla, 1918) que l’any 1880 fou designat el primer arquitecte municipal de Vilanova i la Geltrú fins al 1916, que estudiés si l'edifici existent reunia les condicions suficients. El seu informe favorable , va portar a l'acord, adoptat en la sessió del 17 de juliol de 1890, per procedir a una restauració immediata, sota la direcció d'aquest arquitecte.

La necessitat d'encabir tots els serveis, va significar una transformació radical de l'edifici original.

Les obres es van iniciar el 31 d'octubre de 1891 i la nova Casa de la Vila i les Escoles Públiques, es van inaugurar el 30 de juny de 1893

L'any 1931 es va inaugurar l’escola pública al carrer del Pi, i la casa consistorial va deixar de ser utilitzada com a tal.

Sandra Skitx Ribes, fa una precisió en relació al comentari ; "l'any 1931 es va inaugurar l’escola pública al carrer del Pi, i la casa consistorial va deixar de ser utilitzada com a tal."

Referent aquest punt, recordo que a finals dels 70 encara s'hi ubicaven algunes classes als baixos de l'ajuntament i també a les instal·lacions esportives(ara espai blau)

Fins que es va fer la primera ampliació al Pi...

En matèria d’educació i d’edificis escolars, Catalunya abans de la dictadura franquista, estava MOLT per endavant de la resta DEL REINO DE ESPAÑA, això en bona mesura explica la seva ràpida ‘integració’ en el món industrial. La dictadura franquista va posar tants pals a les rodes com va poder, i posteriorment la ‘democraciola’ ha continuat en la mateixa línia.

Cap comentari: