dimecres, 14 de novembre de 2018

LA CAPELLA DE SANT JOAN BAPTISTA DE JAUMEANDREU. CANET DE FALS. FONOLLOSA. EL BAGES. CATALUNYA

Comparava la imatge que hi ha a l’exterior de la capella de Sant Joan Baptista a la finca de Jaumeandreu, a l’antic terme de Canet de Fals, avui integrat al de Fonollosa, a la comarca del Bages, amb la iconografia d’aquest sant, al que es representa sovint amb una ovella, cal fer SEMPRE aquesta comprovació perquè son bastants els sants que tradicionalment s’associen algunes besties, i si, afirmo que la imatge es correspon amb la del sant de la capella, de la que ens explica el Mapa de Patrimoni que els seus orígens es troben estretament lligats a la història del Mas Jaumenadreu.


http://www.borriana.org/index.php/iconografia-devocional-de-borriana/20-7-sant-joan-baptista

La primera referència documental es troba el 7 d'abril de 1599, al testament de Jaume Andreu, hereu del mas Jaume Andreu de Fals, fill de Jaume Andreu, pagès del mas Jaume Andreu i Joana, on ordena que la capella de Sant Joan Baptista, construïda dins de la seva propietat, sigui pintada en un plac de dos anys després de la seva mort, així com comprar un missal, una casulla i un calze d'argent. També disposa fer una missa a la seva capella de Sant Joan Baptista cada diumenge, ja que molts de la seva família no poden assistir als oficis religiosos del diumenge ja que s'han de desplaçar. Cal pensar que la capella era construïda feia molt poc, ja que fins aleshores, el mas era anomenat Torrecabrera, passant a ser Jaumenadreu, a partir d'aquest personatge.


Aquesta capella substituïa un petit oratori existent dins de la casa del qual encara resten testimonis- un petit campanar-. Des d'aleshores la història de la capella, ha quedat lligada a les vicissituds del mas.

A nivell religiós, la consueta del 1764 feta pel rector Domingo Feliu explica com el rector tenia l'obligació de dir missa en esta capella per Sant Joan Baptista. [AA.DD; 2004-2005 nº9:71).

L'any 1996 va ser adquirida juntament amb el mas per l'empresa Grup Baucells Alimentació S.A., que va procedir a la seva restauració.
Actualment es celebren dues misses a l'any. Una el dia de Sant Joan, promoguda per l'Associació de Veïns de Canet de Fals, a la sortida de la qual es reparteix coca, xocolata i vi dolç, i l’altra el dia 15 d'agost, festivitat de la Mare de Déu d'Agost.

Jaumeandreu és un cognom català que segueix les regles romanes, afegir al nom propi el dels avantpassats.

Altres formes venien per afegir al nom propi el lloc on es vivia, Puig, Mas, Serra, Pla, Riu, recordo una persona que ens feia de sherpa a la comarca d’Osona, Torrentgenerós; també l’ofici, Fuster, Carnicer, Ferrer, o fins el del poble o ciutat, Barcelona, Sabadell, ...

La terminació en ez, FILL DE, LOPEZ / fill de LOPE / és més pròpia dels indrets on es parlava la llengua castellana, i té una clara influència de l’anglès son/ FILL

Cap comentari: