dijous, 28 de març del 2019

IN MEMORIAM DE L’ESCOLA PÚBLICA A CAL GARROFÍ/GARROFER I DEL MOLI DE VENT DE LA TORRE ANTONI. CASTELLDEFELS. EL LLOBREGAT JUSSÀ. CATALUNYA.

J. Mas Guardia – ens agradarà tenir noticia del nom, i el lloc i data de naixement i traspàs, a l’email coneixercatalunya@gmail.com - , retratava al desembre de 1927 la masia que identifica com façana de Cal Garrofí amb un molí de vent.

http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/afcecemc/id/3531/rec/15

Mes d’un, i mes de dos lectors es sorprendran de saber que al cens de 1900 vivien a Castelldefels 289 persones. Aquest indret es considerava un lloc insalubre.

El cens no superarà el miler d’habitants fins a l’any 1940.

Es tancava l’any 2018 amb 66.375 veïns.

http://www.castelldefels.org/fitxers/cultura/Cal%20Garrofer.htm

S’anomena també Cal Garrofer, Cal Garrofi i Cal Garrofa. Ben segur que era l’antic Ajuntament

Masia irregular orientada a S.E. que ha patit diverses transformacions al llarg dels anys. Actualment recorda una masia de planta basilical, família II tipus 3 de la classificació d’en Danés i Torras, escapçada en una de les tramades laterals. Les dovelles, llindes i brancals de portes, balconeres i finestres són fetes de pedra de marès vermella i els murs de paredat antic. Té dos contraforts a façana que indiquen que en algun moment féu moviment. A la façana principal es conserva un rellotge de sol.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=18152

Documentada des del 1553 en el fogatge on consta el nom de Duran del Garrofer, va ser Ajuntament.

El 1789 hi ha cens perpetu a la casa de Francesc Esteva on hi ha l'escola de nens, l'hostal i l'Ajuntament.
L'hostal era Ca n'Arnand.

És una construcció d'estructura irregular que sembla haver estat de planta basilical i haver perdut un dels costats. Destaquen les llindes, brancals, dovelles, etc. fetes de pedra de marès vermella, mentre que els murs són de paredat.

A la façana destaquen dos contraforts i un rellotge de sol. Un pontet la uneix a la Torre d'Antoni. Té cinc petites obertures de mig punt dalt de tot de la façana que corresponen a les golfes.

http://www.castelldefels.org/fitxers/cultura/TorredAntoni.htm

Torre de defensa de planta quadrada amb accés pel primer pis des de Cal Garrofer, per on s’accedeix per un pont tancat recolzat en un arc carpanell, fet segurament amb posterioritat car un matacà defensiu és damunt l’accés. Coronada per una coberta de quatre vessants sobre una sèrie de quatre arquets rebaixats per cada cantó està feta amb murs de paredat antic i té les portes i finestres, el matacà i les arestes de carreus ben tallats de pedra de marès vermella. Un molí de vent de ferro, bé que malmès, denota un clar canvi d’ús amb el pas del anys. A la façana NE hi ha una inscripció de lectura difícil que sembla dir: “IHS. EN L’ANY 1558 ANTONI A....?.....NNE FEIA FE.......”

Aquesta torre era situada entre Cal Garrofer i Ca n’Arnand, abans de l’enderroc d’aquesta darrera masia, fent de pont entre ambdues. Al seu interior hi ha un pou.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=18130

Torre de defensa, a la cruïlla entre dos carrers, amb planta quadrada i coronament d'arquets. S'accedeix pel primer pis mitjançant un pont tancat recolzat en un arc carpanell que el comunica amb el mas veí Cal Garrofer; aquest pont es va fer en un moment posterior a la construcció de la torre com indica un matacà defensiu damunt l'accés. La coberta és a quatre vessants.

A la façana nord-est hi ha una inscripció molt malmesa.

Una inscripció a la torre permet llegir la data de 1558 i el nom del seu promotor ("...Antoni..."). Aquesta inscripció sembla dir: "IHS. EN L'ANY 1558 ANTONI A... ? ... NNE FEIA FE..

El creixement exponencial és MOLT MÉS DEVASTADOR per al patrimoni immoble històric que l’abandó, per aquesta raó és encara possible veure edificacions en runes la Catalunya interior, que a la zona litoral.