dimarts, 26 de març del 2019

IN MEMORIAM. TORRE DE DIRECTOR DE LA FÀBRICA DEL CAL FEYNER. TORELLÓ. OSONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa, publicava un excel·lent article relatiu a la fàbrica Feyner de Torelló.


Em cridava especialment l’atenció la dita Torre de cal Feyner, obra de l’arquitecte Manuel Puig i Janer (Monistrol de Montserrat, 1899 + Barcelona, 1965), de la que ens diu el Mapa de Patrimoni que és l’antiga torre construïda per al director de la fàbrica l’any 1957- 1958. Residència unifamiliar aïllada de planta lineal corbada a mode de cos central i dues ales laterals formant la façana principal, orientada a sud, convexa. És de planta baixa i un pis i coberta única a quatre vessants amb ràfec inclinat a totes les quatre façanes. El cos central i principal és molt diferenciat a la façana principal pel seu tractament de materials i estilístic: és feta d’aparellat rústic de còdols vistos molt grossos i obertures traçades en un estil neogòtic. És, a més, la part que forma la corba de la façana. Presenta un eix central marcat per un portal adovellat de pedra i una finestra coronella tripartida al primer pis.

Aquesta part central està emmarcada per unes cadenes verticals de pedra ben tallada. Tot aquest tractament, però, no està reflectit d’igual forma en la façana posterior, la qual apareix perfectament homogènia.

La resta de l’edifici és arrebossada i pintada de color blanc; fileres de finestres rectangulars emmarcades de pedra natural vista i ben tallada i amb uns porticons de fusta abatibles que prenen molta presència. En la façana lateral oest destaca una xemeneia adossada de pedra vista que arrenca d’una construcció de servei subterrània aterrassada. La xemeneia, de secció quadrada, té el fust de forma tronco-piramidal.

El seu entorn immediat és format per horts i un jardí amb plàtans

Quan al topònim Torelló; Joan Coromines i Vigneaux[ (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997) defensa un origen cèltic relacionat amb la tribu dels TARBELLI que hauria ocupat un tros d’Aquitània , entre Bordeus i els Pirineus. Aquesta tesi està reforçada per l’abundància de topònims cèltics al entorn de Torelló, CARERAC, GUBIAC, REIXAC, CODINAC,...., feu un racó a la vostra agenda per visitar aquestes terres meravelloses.