divendres, 10 de maig de 2019

CAN COMES. LLIÇÀ D’AMUNT. EL VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=29032

Crisant Palau‎. 1934 - Lliçà de Munt - Vista general de Can Comas

La masia es troba documentada des del segle XIII; l'any 1200 s'esmenta a Arnau Bachs Comes qui, juntament amb Guillem Puig i Bernat Mas, va fundar un benefici perpetu a l'Església de Sant Julià. El 1253 Simó de Llor va vendre el mas Ubach a Guillem Comes, juntament amb un molí. Durant el segle XVI, els Comes van prosperar econòmicament i es van entroncar amb destacades famílies. Cal destacar el matrimoni entre Antic Comes i Margarida Ros, pubilla del mas Ros de Lliçà d'Amunt. Maria Comes, la neta del matrimoni, es va casar amb Rafael Casanova i Solà, conseller, batlle i sots-veguer de Moià. Maria es va traslladar a Moià, i el seu primogènit, Francesc, va heretar les propietats de Lliçà, entre d'altres.

Des d'aquell moment, els Casanova van posseir diverses propietats a Lliçà: can Comes, el Molí d'en Comes i can Ros. Els propietaris actuals del conjunt Comes, que serveix com a segona residència, són descendents dels Casanova.

Conjunt format per la masia, la masoveria i els edificis auxiliars. La masia és de planta rectangular, amb coberta a dues vessants i carener perpendicular a la façana, acabada amb imbricació de teula. Una de les llindes té la data 1608 gravada, i a l'immoble apareixen altres dates que fan referència a principis del segle XVII. Les finestres són d'arc pla a la planta baixa i a les façanes laterals. A la planta noble hi ha tres finestres de pedra treballada, dues d'un cert regust gòtic i, a les golfes, tres finestres petites de maó amb arc rebaixat. Adossada a la masia hi ha una torre de secció quadrada amb coberta a quatre vessants.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Comes_(Lli%C3%A7a_d%27Amunt)

https://mapio.net/pic/p-86316254/

Us deixem feina, hi ha moltes masies per identificar a les imatges recollides a l’Estudi de la Masia Catalana per la comarca del Vallès Oriental.

http://mdc.csuc.cat/cdm/search/collection/afcecemc/searchterm/valles%20oriental!vall%C3%A8s%20Oriental/field/all!all/mode/exact!exact/conn/and!and/order/title/ad/asc

No trobava cap referència a l’existència d’un oratori i/o capella. Ens agradarà tenir-ne noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Em confirmen des del Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín), que NO TENEN constància de l’existència de cap oratori i/o capella en aquest mas.