dilluns, 6 de maig de 2019

IN MEMORIAM DE L’ESCOLA SANT LLÀTZER. TORTOSA.L’EBRE JUSSÀ. TARRAGONA. CATALUNYA

No trobava cap referencia a l’autor d’aquest magnífic edifici de planta rectangular, situat a la banda dreta del barranc de la Llet o de Sant Llàtzer, molt a prop del pas a nivell de la línia de ferrocarril. N’esperem noticies, nom, cognoms, lloc i data de naixement i traspàs a l’email coneixercatalunya@gmail.com


El recinte on es troba l'escola està voltat per una tela metàl·lica aixecada sobre suport d'obra, i l'edificació es resumeix en un senzill bloc horitzontal amb teulada amb dues vessants, destacant, per excel·lència, la façana principal que assumeix tot l'aspecte plàstic del conjunt: la seva organització és perfectament simètrica d'acord a un eix de simetria central -punt on es troba la porta principal-. La porta principal, està flanquejada per dos estretes finestres i coronada per un motllurat lleugerament arquejat fet de maons, tot deixant, fins la llinda de la porta, una superfície llisa per inscriure-hi el nom de l'escola -solució que apareix a totes les finestres i portes restants, tot i que presentant, en l'espai entre el motllurat de maons i la llinda hi ha uns senzills esgrafiats. Al motllurat de la porta principal s'inscriu un medalló esculpit amb l'escut de Tortosa. A cada banda de la porta principal s'obren quatre finestres i una porta.

https://ebredigital.cat/2019/02/18/enllestides-les-obres-de-les-escoles-de-sant-llatzer-per-a-realitzar-activitats-lassociacio-de-veins/

Tortosa a fet una excel·lent feina quan a la destrucció de la documentació del Patrimoni històric, que s’hauria de reconèixer ‘Oficialment’ , pensem en atorgar ‘medalles’ o ‘creus’ commemoratives per eterna vergonya dels seus autors.