dilluns, 27 de maig del 2019

CASA RODÉS A VIELHA - ÇÒ DES DE RODÈS A VIELHA. VAL D’ARAN. CATALUNYA

Juli Soler i Santaló (Barcelona, 1865-1914), retratava entre 1890 i 1914 per a l’Estudi de la Masia Catalana “Façana de Can Perejoan de Rodés amb bestiar i gent”, a Vielha e Mijaran

http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/afcecemc/id/861/rec/5

https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-12021.xml

Patrimoni Gencat ens diu ; Casal de tradició gòtico-renaixentista, situat al Cap dera Vila. És format per planta baixa, pis i golfes sota teulada de llicorella a quatre vessants amb llucanes. Els murs són de paredat i les cantoneres i les dovelles del portal, de pedra. Al primer pis, sobre el portal, hi ha un finestral renaixentista, amb motllura guardapols i el travesser i el mainell de pedra, a la llinda hi ha la inscripció següent: PEJOAN de RODÉS IHS 1608. A la dreta d'aquestes finestres,n'hi ha una altra de gòtica, geminada, amb arquets calats. Al mur de migdia fou afegit posteriorment un petit cos amb galeria de fusta.

Probablament es tracta del millor casal conservat a la Vila de Vielha.Edifici d'estructura rectangular, de dues plantes definides per les obertures, i coberta d'encavallades de fusta amb doble línia de llucanes i teulada de pissarra.La capièra i la façana principal s'orienten al carrer principal, çò es vers llevant.Per la banda de tramuntana s'hi afegí un petit cos que suporta una galeria elevada de fusta.En general predomina l'obra de paredat, però les cantonades foren ben travades amb blocs de pedra ben escairats.Les façanes, en part decarnades, conserven un antic arrebossat de ciment.La façana principal presenta una distribució simètrica, tot i barrejar obertures de fusta i de fàbrica; el pedrís aprofita el desnivell del terreny (i hem de suposar que també ho fa el celler)La porta que centra la planta baixa, brancals monolítics i sengles daus a manera de capitells en les bandes, i dovelles de notables dimensions que configuren un arc de mig punt.Al damunt es desclou un formos finestral de fàbrica,dividit en quarters ( els superiors més petits) ornat amb motllures en l'intradós i la cartel·lera i amb un guardapols de corda que acaba en colze, en un terç.En la llinda d'aquest llegim la següent inscripció : PE[re]JOAN [Crismó] de RODÉS// 1608. I a l'esquerra,comparteix un finestral gòtic aprofitat.

Aquest finestral es troba en el primer pis, a la banda esquerra, ben conservat i fet amb marbre de Sant Beat ( la cartel·la no s'hi correspon) És d'estructura geminada amb el mainell definit per una petita columna ( que no sembla tampoc original) i el marc resolt amb brancals monolítics, carreus que subratllen la línia d'impostes i una llinda monolítica que conté sengles arcs trilobulats a banda i banda d'un suposat capitell i un ull de bou al damunt.

Ara com ara es desconeix la seva procedència.

Tot i una primerenca notícia de mossèn Pèir de Arodes en els Compdes de Vielha (1565) , el llinatge Rodès sembla força vinculat a la pràctica de la medicina.Així trobem a Joan Rodès, apotecari de Vielha (+1688) i de Tomàs Rodès ( + 1759 +1782) ambdós metges titulars de Vielha.I no sols això,sinó que abans de 1735 emparentaren amb els Vidal, notable saga de cirugiants de la Val. Altrament Joan Rodès exercí de notari de Vielha (1685) Jaume Rodès i Soler fou doctor en drets a Gausac (1721) i Pau Rodès masover del convent de Mijaran (1749) Destacaren Jaume Rodès i Soler "honorable míser de Gausac" (1704) i finalment al trànsit dels segles XIX i XX un Rodès diputat de la Val d'Aran.