dimecres, 7 d’octubre del 2020

ERMITA DE SANT FRANCESC D’ASSIS DEL CARBONELL. OSOR. LA SELVA. GIRONA

 El Joan Dalmau Juscafresa m’enviava un enllaç  on es parla de la capella de Sant Francesc d’Assis del Carbonell al terme de Osor, a la comarca de la Selva.  

Els termes capella i ermita es fan servir generalment per parlar en el primer cas dels edificis que formen part d’una església, o d’en edifici religiós annex a un edifici o grup d’edificis, ermita/santuari habitualment identifiquen edificis religiosos aïllats de qualsevol edifici i situats en indrets apartats.

Patrimoni Gencat explica que l’ermita  de Sant. Francesc d’Assis  del Carbonell està ubicada al límit amb el terme de Sant Hilari Sacalm per la zona del Coll de Querós.

Es tracta d'una edificació de nau rectangular coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a laterals i coronada amb un campanar d'espadanya d'un ull d'arc de mig punt i sense campana.

 L'accés es practica mitjançant un portal rectangular equipat amb una gran llinda monolítica i uns poderosos muntants de pedra molt ben treballats i desbastats. Acompanya al portal d'accés una petita finestra quadrangular.


Fotografies. Xavier Caparrós Moreno.2006

On millor s'aprecia el ràfec corregut és en les dues façanes laterals. És aquí on el ràfec es desplega en la seva totalitat, compost a base de quatre fileres: les tres primeres de rajola plana i la quarta de teula girada. Aquest ràfec presenta com a tret distintiu i particular les teules i rajoles policromades.

 Pel que fa al tema dels materials, les quatre façanes estan arrebossades però sense pintar. Tanmateix en la façana lateral esquerra, en la qual s'observa una petita obertura en format d'espitllera, afloren capes en les quals s'ha desprès l'arrebossat quedant a la vista tota la composició interna a base de pedres fragmentades i irregulars i còdols manipulats a cops de martell. En els extrems s'observen els grans blocs cantoners de pedra, els quals estant molt ben desbastats i treballats.

 Al marge d'aquestes clapes, l'estat de conservació de la capella és bastant bo i es deuria a les obres de restauració i rehabilitació que es van practicar a principis de segle aproximadament.

 Pel que fa als espais i acabats interiors, aquests són molt austers, i sobris. Els interiors estant arrebossats i pintats completament de blanc i no presenten cap motiu ornamental o decoratiu a excepció de les pintures desgastades i erosionades de la volta de canó.


Fotografies. Xavier Caparrós Moreno.2006

L'unic tret a destacar de l'interior és la petita fornícula que acull una petita escultura de Sant Francesc d'Assís.

Se la coneix com “ del  mas Carbonell” ,  perquè va ser la capella del mas d’aquest nom , del que es té constància des del segle XVI,  i  que avui  està enderrocat. Son moltes – masses al nostre entendre .  les antigues masies que NO SEMPRE situades actualment en llocs inhòspits i de difícil accés, estan en avançat procés d'enrunament i desprotecció, al terme d'Osor , i  dissortadament  arreu de Catalunya-

Al teme d’Osor , existien capelles particulars, a part de la del mas de Serra, a d'altres masos d'Osor, com el mas Carbonell (Sant Francesc d'Assís), el mas Baier (Nostra senyora del Carme), el mas Romagueres, que conserva encara a l'interior de la masia una capella dedicada a Sant Ramon Nonat,  i el mas de la Grevolosa (Nostra senyora del Roser).

 Osor és una vila i municipi de la comarca de la Selva. El nom Osor és d'origen incert, Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997) defensa que és preromà i es refereix a "Ausorum", és a dir, "de la terra dels ausetans", primer, i "del comtat i bisbat d'Ausona", més endavant.

El terme de 52,1 km² , i amb només 428  veins a darreries de l’any 2019,disposa d’un riquíssim patrimoni històric, en bona part desconegut i/o accessible :

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2014/07/sant-miquel-de-maifre-osor-la-selva.html?fbclid=IwAR10h1DQXdaiUnYmPEya8TWu0IK7cqhzGoFl9MujFj5qux0LHOq-_gDjAp8

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2016/04/in-memoriam-escola-de-les-germanes.html

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2013/07/chapelle-de-notre-dame-del-carmen-dans.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2013/07/sant-jaume-de-la-santa-creu-dosor-la.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2015/05/lescola-de-la-ii-republica-osor-la.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2014/09/santuari-de-la-mare-de-deu-del-coll.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2019/12/la-petjada-del-diable-la-comarca-de-la.html

En la mesura de les nostres possibilitats anirem posant  un ic de “llum’ damunt d’alguns elements del patrimoni històric d’Osor